Bjarte Røyrvik

PARTNER

Bjarte er en ettertraktet juridisk rådgiver for selskaper over hele landet. Han involveres i de ulike fasene av selskapenes utvikling, og arbeider med selskapsrettslig strukturering, salgsprosesser, kontraktshåndtering og finansiering. Bjarte arbeider også med både prosedyre og forhandlinger, og han har bred erfaring med å håndtere krevende situasjoner for selskaper med utfordringer.

 

Bjarte er sterk strategisk og har mange styreverv i ulike bransjer og selskaper. Han er også styreleder i Svensson Nøkleby.

FAGKOMPETANSE

Selskapsrett
Kontraktsrett
Restrukturering og insolvens
Transaksjoner

ARBEIDSERFARING
fra 2008          Partner, Svensson Nøkleby
2004-2008      Advokat, Svensson Nøkleby
2002-2004      Advokatfullmektig, Svensson Nøkleby
2000-2002      Advokatfullmektig, Advokatene Solbraa, Hjermann og Tollefsen 


UTDANNELSE
2002               Advokatbevilling
2000               Juridisk embetseksamen