Garantiordningen utvidet til å gjelde større bedrifter
03.04.2020
Skrevet av: Advokat Karoline Nilsson Hollund og advokatfullmektig Jakob Ulmo, 3. april 2020

Den statlige garantiordningen for lån til små og mellomstore bedrifter som trådte i kraft fredag 27. mars, er nå utvidet til også å gjelde større bedrifter.

 

Garantiordningen, som innebærer at staten garanterer for 90 prosent av banklånet, gjaldt opprinnelig kun for bedrifter med færre enn 250 ansatte og med omsetning som ikke overstiger 50 millioner euro. I en pressemelding i går informerte Finansdepartementet om at denne grensen fjernes, noe som i prinsippet innebærer at bedrifter kan benytte seg av garantien uavhengig av størrelse.
 

Endringen ble notifisert til ESA i går og godkjent kun timer senere. ESA fastslår i sin avgjørelse at ordningen og utvidelsen utgjør statsstøtte etter EØS-avtalen artikkel 61 (1), men godkjenner den under unntaket for lovlig støtte ved «alvorlig forstyrrelse av økonomien» etter artikkel 61 (3) b).
 

Endringen innebærer at både små, mellomstore og store bedrifter som møter akutt likviditetsmangel på grunn av Covid-19, nå kan benytte seg av garantien. Den øvre beløpsgrensen for lånegarantien er høyere for store selskaper enn for små og mellomstore. Store selskaper kan låne opptil 150 millioner kroner under garantiordningen, mens små og mellomstore bedrifter fortsatt kan låne opptil 50 millioner under garantien.   
 

Du kan lese mer om myndighetenes krisepakker og statsstøtteregelverket i forbindelse med koronakrisen i disse artiklene:

Nye støttetiltak fra regjeringen

EU muliggjør ekstraordinær statsstøtte i forbindelse med koronautbruddet

Koronavirus og økonomisk nødhjelp – forholdet til statsstøttereglene

 

Vil du motta nyheter og invitasjoner fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev her.