Main Image

Bygg og entreprise

Vi bistår ved utarbeidelse og gjennomføring av kontrakter, ved forhandlinger og ved tvister i forbindelse med byggeprosjekter og entrepriser.
 

Spør oss hvis du trenger hjelp med:

 • Organisering av byggesaker og risikovurdering av valgte prosjektorganisering
 • Anbuds-/tilbudsprosesser
 • Offentlige anskaffelser
 • Kontraktsutforming og -forhandlinger samt kvalitetssikring av kontrakter
 • Avklaring av regulering – byggemelding
 • Bistand i byggefasen og under kontraktsforløpet
 • Forberedelse og gjennomføring av overlevering
 • Deltakelse i forhandlinger om sluttoppgjør
 • Oppmannsoppdrag, voldgiftsoppdrag og annen tvisteløsning
   

Vi har dessuten lang erfaring med standardkontrakter, som ytelseskontraktene (NS 3430 / NS8405 og NS 8406, NS 3431 / NS 8407), rådgiverkontraktene (NS 8401, NS 8402), byggelederkontraktene (NS 8403), partnering-/samspillkontrakter og fabrikasjons- og offshorekontrakter (NL 01 og NL 09)

W:
H: