Uke 36: #VissteDuAt – Beskytt ditt varemerke!
03.09.2020
Skrevet av: Advokat Bjarte Røyrvik og advokatfullmektig Thea Tveter

Bedrifter investerer betydelig midler i merkevarene sine, og disse representerer bedriftens identitet i markedet. I en markedsplass som blir stadig travlere, er det viktig å skille dine produkter eller din tjeneste fra konkurrentenes. Et varemerke med tilhørende goodwill utgjør et viktig konkurransefortrinn og – i mange tilfeller – bedriftens mest verdifulle aktiva.


Et varemerke kan bestå av alle slags tegn som kan gjengis grafisk, og som er egnet til å skille en virksomhets varer eller tjenester fra andres, for eksempel ord og ordforbindelser. Foretaksnavn, personnavn, domenenavn og geografisk opprinnelse er andre viktige former for kjennetegn.


I Norge oppnår varemerker vern gjennom registering i Patentstyrets varemerkeregister eller gjennom innarbeidelse som gjør det godt kjent. Det kan også oppnås vern gjennom en internasjonal registrering, forutsatt at denne registreringen videreføres til Norge.

Varemerkets beskyttelse avgrenses geografisk. Varemerkevern gjennom registrering gir nasjonalt vern, mens beskyttelse ved innarbeidelse er begrenset til det geografiske området hvor innarbeidelsen faktisk har skjedd.

For å få enerett gjennom registrering, vurderer Patentstyret om merket:

 • kan gjengis grafisk
 • har særpreg (om merket er egnet til å skille en virksomhets varer eller tjenester fra andre virksomheters varer eller tjenester)
 • ikke strider mot lov, offentlig orden eller moral
 • ikke er egnet til å villede (for eksempel med hensyn til varens eller tjenestens art, beskaffenhet eller geografiske opprinnelse)
 • ikke inneholder flagg/symboler (bruk av flagg/symboler kan godkjennes med samtykke av vedkommende myndighet)
 • ikke er forvekselbart med annens eldre kjennetegn, eller på krenker noens opphavsrett m.m.
 • ikke oppfattes som noens person- eller fortaksnavn

Varemerkeretten gjelder i prinsippet uten tidsbegrensning – i den forstand at registreringen fornyes hvert tiende år, eller at innarbeidelsen opprettholdes. I tillegg må varemerket være i bruk.  En varemerkeinnehaver kan forby andre å bruke merket i sin næringsvirksomhet. All privat bruk faller utenfor beskyttelsen.


Våre tips til bedrifter og gründere:

 • Ønsker du å utvikle et varemerke, er det viktig at du sørger for å beskytte dette - og de investeringene som gjøres i forbindelse med dette.
 • En registrering av et varemerke er en enkel, effektiv og rimelig måte å sikre beskyttelse.
 • Før du tar et nytt varemerke, slagord eller logo i bruk, er det viktig å sjekke at kjennetegnet er tilgjengelig for bruk i ønsket geografisk område. En krenkelse av andres varemerker kan føre til belastende og kostbare prosesser og mulig krav om erstatning.
 • Har du først fått vern for ditt varemerke, kan du hindre andre å utnytte dette i sin næringsvirksomhet. Du står derimot fritt til – typisk mot en avgift – å gi andre rett til å bruke merket gjennom lisensiering, franchising eller andre kontraktmessige avtaler.

 

Vil du motta nyheter og invitasjoner fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev her.