Søknadsportalen for kompensasjonsordningen er åpen
20.04.2020
Skrevet av: Advokat Karoline Nilsson Hollund

Dato: 20. april 2020

Lørdag 18. april 2020 åpnet søknadsportalen for kompensasjonsordningen – kompensasjonsordning.no. Gjennom kompensasjonsordningen skal staten gi økonomisk støtte til foretak som opplever stort omsetningsfall som følge av koronautbruddet. Se også pressemelding fra regjeringen 17. april 2020.
 

Kompensasjonsordningen følger av lov om midlertidig tilskuddsordning for foretak med stort omsetningsfall, og forskrift til utfylling og gjennomføring av lov om midlertidig tilskuddsordning for foretak med stort omsetningsfall.

I loven og forskriften er det gitt detaljerte regler om blant annet hvilke foretak som kan motta støtte, hvor mye støtte som kan mottas, og fremgangsmåte for å søke om støtte.

Regjeringen har gitt veiledere, som kan være nyttig å se på før det søkes. Disse ligger på kompensasjonsordning.no (se snarveier under for konkrete spørsmål). Våre advokater kan også bistå med råd og veiledning i selve søknadsprosessen og ved eventuelle avslag. 

 


Norge notifiserte ordningen til ESA den 17. april 2020, og den ble godkjent samme dag (pressemelding og beslutning fra ESA). ESA godkjente ordningen som lovlig statsstøtte etter EØS-avtalens art. 61(2)(b) om "støtte som har til formål å bøte på skader som skyldes naturkatastrofer eller andre eksepsjonelle hendelser".

Regjeringens faktaside om kompensasjonsordningen finner du her.

 

Se også vår tidligere artikkel om kompensasjonsordningen her: Guide til søknad om kontantstøtte

Vil du motta nyheter og invitasjoner fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev her.