Restrukturering og insolvens

Vårt team av advokater innen restrukturering og insolvens rådgir selskaper i krevende situasjoner, som ved konkurs, gjeldsforhandling, restrukturering og tvangsakkord. Våre advokater oppnevnes også regelmessig av tingretten som bostyrere i konkursbo.