SE ALLE VÅRE KORONA-ARTIKLER
26.04.2020

HER FINNER DU ALLE VÅRE ARTIKLER SOM HANDLER OM PROBLEMSTILLINGER KNYTTET TIL KORONAVIRUSET.

Våre advokater følger utviklingen og myndighetens grep og tiltak tett. Det er stadig endringer, og det er ikke alltid lett å forstå hva dette innebærer for deg og din bedrift. Vi hjelper deg med å få oversikten og med å forstå hvilke følger tiltakene kan få, både på kort sikt og lang sikt.

Klikk navnet på artikkelen under for å lese mer om det temaet du er interessert i. 
 
STATSSTØTTE:
Søknadsportalen for kompensasjonsordningen er åpen - 20. april 2020. Søknadsportalen for kompenasjonsordningen er nå åpen, og foretak som opplever stort omsetningsfall som følge av koronautbruddet, kan søke. 

Guide til søknad om kontantstøtte - OPPDATERT17. april 2020: Regjeringen la 2. april 2020 frem detaljer til forslaget om en kompensasjonsordning til bedrifter som opplever omsetningsfall som følge av koronautbruddet. Les hva forslaget går  ut på. 

Garantiordningen utvidet til å gjelde større bedrifter - 3. april 2020: Den statlige garantiordningen for lån til små og mellomstore bedrifter er nå utvidet til å gjelde større bedrifter. 

ESA har godkjent myndighetenes tiltakspakke for norsk luftfart - 1. april 2020: Garantiordningen for norsk luftfart er nå operativ etter at den ble godkjent av ESA tirsdag denne uken.  

Nye støttetiltak fra regjeringen
 
- 27. mars 2020:  Fredag 20. mars 2020 presenterte regjeringen en garantiordning for lån til små og mellomstore bedrifter (SMBer). Ordningen ble notifisert til ESA den 25. mars 2020, og ble godkjent allerede dagen etter. Advokat Karoline Nilsson Hollund og advokatfullmektig Jakob Ulmo redegjør.  

EU muliggjør ekstraordinær statsstøtte i forbindelse med koronautbruddet - 24. mars 2020: Om Europakommisjonens retningslinjer for statlige tiltak i forbindelse med koronautbruddet. Advokat Karoline Nilsson Hollund forklarer hva retningslinjene innebærer.

Om forholdet til statsstøttereglene - 18. mars 2020: Om hvordan statlig økonomisk krisestøtte til næringslivet reiser problemstillinger knyttet til det EØS-rettslige handlingsrommet for statsstøtte. Advokat Karoline Nilsson Hollund redegjør sammen med advokatfullmektig Jakob Ulmo. 

SELSKAPSRETT:
Regjeringen foreslår mer effektive regler om gjeldsforhandling og restrukturering
 - 28. april 2020: For å hindre unødvendige konkurser, foreslår regjeringen nå en midlertidig lov om «rekonstruksjon»

Forskrift om unntak fra vedtektsbestemt frist for ordinær generalforsamling
- 27. april 2020: Ny forskrift åpner for at aksjeselskap som har bestemt frist for ordinær generalforsamling i sine vedtekter, kan utsette denne. 

Forskrift om unntak fra fysisk styremøte og generalforsamling - 31. mars 2020: Lørdag 28. mars 2020 trådte en midlertidig forskrift om unntak fra blant annet aksjelovens regler om avholdelse av fysiske styremøter og generalforsamling i kraft. Advokatene Marianne Aanes Stenstvedt og Tille Marie Breda forklarer hva dette innebærer.

Hvordan avholde generalforsamling uten fysisk møte? - 16. mars 2020: Om hvordan man fint kan gjennomføre generalforsamling uten fysisk møte. Advokat Tille Marie Breda forklarer hvordan det gjøres. 
KONTRAKTSRETT:
Korona som grunnlag for å erklære force majeure - 6. mars 2020: Om hvorvidt korona-utbruddet kan gi grunnlag for å erklære force majeure. Advokat og partner Kine Yngsdal Nystrøm redegjør sammen med advokatfullmektig Thea Tveter.
EIENDOM:
Midlertidig forskrift om unntak fra regler om fysisk årsmøte og generalforsamling mv. i eierseksjonssameier og borettslag vedtatt i statsråd 8. april 2020
- 9. april 2020:  Midlertidig forskrift om unntak fra regler om fysisk årsmøte og generalforsamling mv. i eierseksjonssameier og borettslag ble vedtatt i statsråd 8. april 2020. Våre eksperter på området forklarer hva dette innebærer.  

Koronautbruddet og force majeure i leiekontrakter - 25. mars 2020: Senioradvokat Marius Hvitmyhr ser på spørsmålet om leietakere og utleiere av næringseiendom fortsatt kan kreve kontraktsmessig oppfyllelse i den situasjonen store deler av næringslivet nå står i.
MVA:
Oppdaterte mva-tiltak - 3. april 2020: Den lave mva-satsen er nå redusert til 6 % og betalingsfristen for mva-terminen for januar-februar 2020 er utsatt til 10. juni 2020. 

Korona-tiltak - moms til besvær - 23. mars 2020: Om myndighetenes mva-tiltak for å lette virksomhetenes økonomiske situasjon. Advokat og partner Odd Hylland redegjør for forslagene og virkningene av disse. 
OFFENTLIGE ANSKAFFELSER:
Offentlige anskaffelser og koronakrisen – tips til oppdragsgivere og leverandører - 31. mars 2020: Koronakrisen får betydning for offentlige anskaffelser både på oppdragsgiversiden og på leverandørsiden. Advokat Karoline Nilsson Hollund og advokatfullmektig Jakob Ulmo kommer med noen tips til hvordan oppdragsgivere og leverandører kan utvise større fleksibilitet og tenke «nytt». 

Offentlige anskaffelser – handlingsrom i møte med koronaviruset - 26. mars 2020: Det finnes flere unntak i anskaffelsesregelverket som kan være aktuelle når det er behov for å gjennomføre en anskaffelse raskt, fravike normale frister eller endre en inngått kontrakt. Advokat Karoline Nilsson Hollund og fullmektig Jakob Ulmo ser på hvilket handlingsrom som finnes under koronakrisen.
KONKURRANSERETT:
Lov om utvidet saksbehandlingstid i fusjonskontrollsaker - 17.04.2020: Stortinget har vedtatt en midlertidig lov om unntak fra prosessuelle regler i konkurranseloven som følge av utbrudd av koronavirus.

Forslag om utvidet saksbehandlingstid i fusjonskontrollsaker - 1. april 2020: Koronautbruddet fører mange selskaper inn i en økonomisk krisesituasjon. For noen selskaper kan en foretaksammenslutning være en utvei. Nærings- og fiskeridepartementet foreslår en forskrift om unntak fra konkurranseloven som følge av koronautbruddet.

Konkurranseregler under koronakrisen - 24. mars 2020: Det europeiske nettverket av konkurransemyndigheter (ECN – European Competition Network) publiserte i går en uttalelse vedrørende koronakrisen og konkurranserett i den sammenheng. Advokat Karoline Nilsson Hollund og fullmektig Jakob Ulmo redegjør. 
ARBEIDSLIV:
Tips til arbeidsgivere - 11. mars 2020: Om arbeidsgivers styringsrett, smittefrykt som fraværsgrunn og permitteringer eller oppsigelser. Advokat og partner Per Karsten Wahl redegjør.
 

Innholdet i våre artikler er kun ment som en informasjonstjeneste fra Svensson Nøkleby. Informasjonen er ikke ment å erstatte juridisk rådgivning, og leserne bør ikke basere seg utelukkende på denne informasjonen, men alltid søke profesjonell juridisk bistand. Svensson Nøkleby tar ikke noe ansvar for iinformasjon i artikler publisert på hjemmesiden som skulle vise seg å være unøyaktig, mangelfull eller uriktig.

 
Vil du motta nyheter og invitasjoner fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev her.