Main Image

Transaksjoner

Svensson Nøkleby bistår kjøpere, selgere, investorer, långivere og fusjonsparter i forbindelse med:
 

  • Kjøp og salg av virksomheter
  • Omorganiseringer og samordning av virksomheter
  • Fusjoner og fisjoner
  • Emisjoner / kapitalforhøyelser
  • Private equity og såkorn-investeringer / venture
  • Finansiering
W:
H: