Main Image

Kontraktsrett

I Norge gjelder det et ulovfestet prinsipp om avtale- eller kontraktsfrihet, dvs. at enhver kan inngå eller unnlate å inngå avtaler med hvem man vil og sammen bestemme avtaleinnholdet. Store deler av forretningslivet er i dag basert på og regulert gjennom ulike typer avtaler, fra arbeidsavtaler til aksjekjøpsavtaler. Men kontraktsrett har også en side mot privatlivet. Privatpersoner inngår stadig avtaler om alt fra kjøp av enkle forbruksgjenstander til større investeringer, som kjøp av bil, hus og hytter mm.
 

Norske bedrifter handler også i stadig større grad med utlandet, og dette betyr større muligheter, men også større risiko. Vi har god kompetanse og erfaring med internasjonal handel og internasjonale avtaler og kjenner de fallgruvene og utfordringene dette innebærer. Gjennom vårt internasjonale nettverk, Eurojuris International, har vi dessuten tilgang til kompetente og effektive advokater som kan bistå med å avklare de lokale forhold, også internasjonalt.
 

Vi kan tilby næringslivet ulike tjenester innenfor dette rettsområdet, som planlegging, strategivalg, utredninger, bistand til forhandlinger, utforming og gjennomføring av avtaler/kontrakter, og andre samarbeidsformer som agenter, kommisjonærer og franchise. Vi bistår også ved alle former for oppfølging og tvister.

W:
H: