Eiendom og entreprise

Vi har et stort team av advokater som kjenner eiendomsbransjen og dens aktører godt. Vi bistår ved utarbeidelse og gjennomføring av kontrakter, ved forhandlinger og ved tvister i forbindelse med byggeprosjekter og entrepriser.