Eurojuris Informerer nr. 1 2020
25.03.2020

Tema: Konflikthåndtering

Advokater representerer parter og interesser. Oftest gjennom rådgivning og bistand for å søke avklaring og løsning for klientene. Men ikke alltid. Advokater engasjeres også for å være den som oppsøker konflikten, som snakker partens sak og som sørger for at saken legges frem for de som er gitt myndighet til å ta avgjørelser.

Samspillet mellom advokat og part i konflikter er viktig. Forventninger og realiteter må diskuteres og rådgivningssituasjonen er kompleks. Mennesker flest vil unngå konflikter. Konflikter gir utrygghet og usikkerhet. En rettsstat kjennetegnes gjerne ved måten konflikter løses på. Det er derfor detaljerte lover som beskriver prosessen, og hvor en rekke hensyn er avveid. Foruten å legge til rette for et riktig resultat, er det viktig at de involverte føler seg hørt og forstått.  På den måten får man også større aksept og tillit til konklusjoner og utfall.

I dette heftet viser vi frem kompetansen til noen av de dyktige advokatene tilknyttet vårt nettverk.  I Eurojuris Norge har vi mange advokater med særskilt høy kompetanse som rådgivere innen konfliktløsning. De rådgir og bistår ulike parter i mangfoldet av sakstyper og problemstillinger. Gjennom deres arbeid høstes erfaringer som deles i nettverket, og som benyttes til ytterligere å øke kvaliteten på våre tjenester. Vi håper tekstene skaper forståelse og kommer til nytte. Ved spørsmål til artiklene eller annet kan advokatene i Eurojuris Norge selvsagt kontaktes for mer informasjon.

God lesing!

Bjarte Røyrvik 
Styreleder i Eurojuris Norge AS
Vil du motta nyheter og invitasjoner fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev her.
Les i ISSUU-format her
Les i PDF-format her