Marius G. Hvitmyhr

SENIORADVOKAT
Marius arbeider primært med saker som gjelder fast eiendom og kontraktsrett, for både privatpersoner og bedrifter. Han prosederer jevnlig saker for domstolene og har svært god prosedyreerfaring. I tillegg er han en viktig del av vårt team innen forsikring og erstatning.

Marius er en faglig sterk og effektiv rådgiver. Han holder også jevnlig kurs og foredrag for ulike aktører innen eiendomsbransjen. 

FAGKOMPETANSE

Bygg og entreprise
Forsikring og erstatning
Fast eiendom
Tvisteløsning og prosedyre

ARBEIDSERFARING
fra 2018          Senioradvokat, Svensson Nøkleby
2015-2018      Advokat, Svensson Nøkleby
2013-2015      Advokatfullmektig, Svensson Nøkleby 

UTDANNELSE
2015               Advokatbevilling
2012               Master i Rettsvitenskap, Universitetet i Oslo
2012               Valgemner, University of Western Australia