Marius G. Hvitmyhr

PARTNER

Marius arbeider hovedsakelig innen fagområdene fast eiendom, kontraktsrett og erstatningsrett. Han har betydelig erfaring med håndtering av tvistesaker og prosedyre for domstolene, og har en godkjent prøvesak for Høysterett (2016).

Marius har erfaring med større og komplekse eiendoms- og kontraktstvister samt erstatnings- og ansvarssaker. Videre har han mye erfaring med prøving av offentlige vedtak og erstatningssaker overfor det offentlige.

Marius er en faglig sterk og effektiv rådgiver. Han holder også jevnlig kurs og foredrag for ulike aktører innen eiendomsbransjen.

FAGKOMPETANSE

Bygg og entreprise
Forsikring og erstatning
Fast eiendom
Tvisteløsning og prosedyre
Kontraktsrett

ARBEIDSERFARING
fra 2021          Partner, Svensson Nøkleby
2018-2021      Senioradvokat, Svensson Nøkleby
2015-2018      Advokat, Svensson Nøkleby
2013-2015      Advokatfullmektig, Svensson Nøkleby 

UTDANNELSE
2015               Advokatbevilling
2012               Master i Rettsvitenskap, Universitetet i Oslo
2012               Valgemner, University of Western Australia

Artikler

Koronautbruddet og force majeure i leiekontrakter
Er krav om brannkum for slokkevann praktisert for strengt?
Det offentliges erstatningsansvar ved ugyldige forvaltningsvedtak
Mangelfulle vedtak om dispensasjoner i strandsonen
Høyesteretts dom i sak om rekkefølgekrav i reguleringsplan
Rettslige avklaringer om risikoen for koronatiltak i husleieretten
Overraskende utfall i sak om rekkefølgekrav («Mortensrudsaken»)
Allemannsretten og ferdsel i strandsonen
Ny Høyesterettsdom avklarer hvilke krav som stilles til en kontrollerbar regning
Ny Høyesterettsdom om en entreprenørs utbedringsforsøk avbryter foreldelsesfristen
Høyesterett avklarer rekkevidden av strøkservitutter – og utbyggingen på Dr. Holms kan fortsette
Flomskader etter ekstremværet Hans - hvilke erstatningsordninger gjelder?