Flomskader etter ekstremværet Hans - hvilke erstatningsordninger gjelder?
17.08.2023
Skrevet av: Advokat/partner Marius G. Hvitmyhr og advokatfullmektig Ellen Andrea Christensen

Forsikringsselskapene opplyser at de har mottatt flere tusen skademeldinger som følge av ekstremværet «Hans», og de fleste av disse gjelder vannskader på bygninger. Det forventes at de økonomiske konsekvensene vil overstige 1 milliard kroner.
 

Både forsikringsselskapene og Norsk Naturskadepool behandler i disse dager skademeldingene som er kommet inn. Det er også ventet at erstatningsoppgjørene vil kunne medføre tvist om forståelsen av forsikringsvilkår, størrelsen på erstatningsoppgjøret, om bygningene skal gjenoppføres i flomutsatte områder osv.

Her beskriver vi kort hvilke erstatningsordninger som finnes utover vanlig forsikring. 


Erstatningsordning gjennom forsikringsavtale og Norsk Naturskadepool
Alle forsikringsselskap som tilbyr brannforsikring, er tilknyttet Norsk Naturskadepool. «Poolen» er et bindeledd mellom forsikringsselskapene og staten, og ved naturskade er alle bygninger og eventuelt løsøre som er forsikret mot brann, automatisk forsikret mot naturskade. Dette følger av naturskadeloven, og det innebærer at en privat forsikring mot brann sikrer dekning ved naturskade.

Denne ordningen omfatter imidlertid ikke skader på motorvogn, campingvogn, henger, båt eller lignende. Du må derfor typisk kreve dekning av erstatning for skader på dissegjennom egen forsikringsavtale. Meldefrist for skader er etter forsikringsavtaleloven 1 år. 
 

Erstatning gjennom statens naturskadeordning

Når det gjelder arealer eller objekter som ikke er dekket gjennom privat forsikringsavtale eller dekningsmessig gjennom «Poolen», kan du søke erstatning for disse gjennom statens naturskadeordning. Dette kan for eksempel være skader ved dyrket mark, skogbruksareal, enkelte veier, broer o.l. Vilkår for å søke er at skaden direkte skyldes naturulykke, og at ikke alminnelig forsikringsordning dekker det. Merk at fristen for å søke erstatning er 3 måneder fra skaden fant sted.


Bistand

Dersom det oppstår tvist om forsikringsdekning, oppgjør, gjenoppføring og annet i forbindelse med erstatningsoppgjøret, vil de fleste forsikrede eiendommer ha dekning for advokatutgifter (rettshjelpsforsikring).

Svensson Nøkleby har lang erfaring med denne typen saker, og vi tar en gjene en uforpliktende prat med deg om dette. 

Vil du motta nyheter og invitasjoner fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev her.