Main Image

Forsikring og erstatning

Våre advokater har lang erfaring med alle former for erstatnings- og forsikringsrett, og vi bistår både skadelidte og skadevolder.
 

For å få erstatning må det foreligge et ansvarsgrunnlag og et økonomisk tap, og det må være årsakssammenheng mellom den skadevoldende handlingen og det tapet skadelidte er påført. Ofte oppstår det uenighet mellom forsikringsselskapet/skadevolderen og den skadelidte om erstatningsansvaret eller utmålingen av erstatning. Vi bistår med å sikre et riktig erstatningsoppgjør, forhandler med forsikringsselskapene og prosederer regelmessig slike saker for domstolene. Våre advokater har også erfaring med brannskadeoppgjør og andre former for storskader i og utenfor næringsvirksomhet.
 

Vi påtar oss blant annet følgende saker:

  • Krav om erstatning i og utenfor kontraktsforhold.
  • Krav om prisavslag/erstatning som følge av mangler ved ny eller brukt fast eiendom.
  • Profesjonsansvar (f.eks. erstatningskrav ovenfor rådgivere, eiendomsmeglere og takstmenn) og krav under ansvarsforsikringer.
  • Tvister om forståelsen av forsikringsvilkår, dekningsomfang og utmåling i forsikringssaker.
  • Avkortning og regresskrav i forsikringsoppgjør.
  • Produktansvar.
  • Krav om erstatning ovenfor det offentlige, f.eks. krav som følge av ugyldige forvaltningsvedtak eller saksbehandlingsfeil.
  • Tvisteløsning og prosedyre for domstolene
W:
H: