Main Image

Teknologirett

Med ny teknologi følger nye juridiske problemstillinger. Teknologi kan for eksempel utgjøre et svært viktig konkurransefortrinn for en bedrift, og da gjelder det å beskytte den på best mulig måte. Vi har god kjennskap til alle eksisterende standardavtaler og kan også utvikle spesialavtaler.


Kom til oss hvis du trenger gode råd i forbindelse med følgende:
 

  • kjøp, utvikling og implementering av IT-systemer
  • lisensavtaler
  • vedlikehold- og supportavtaler
  • outsourcing-avtaler, drifts-, ASP-, SaaS- og sky-tjenester
  • escrow-avtaler
  • etablering og drift av e-handel og nettbaserte virksomheter
  • sikkerhets- og personvernproblematikk; bruk og overføring av opplysninger og databehandleravtale
  • rettighetsoverdragelse av teknologi

Ta kontakt med:

Vi lever i et samfunn uhyre avhengig av vitenskap og teknologi, hvor nesten ingen vet noe om vitenskap og teknologi.

Carl Sagan, amerikanske astronom, forsker og forfatter
W:
H: