Tom Olav Andreassen

PARTNER

Tom Olav Andreassen er forretningsjuridisk rådgiver med hovedvekt på fagområdet fast eiendom og kontraktsrett. Han bistår for eksempel ved eiendomstransaksjoner, eiendomsutvikling, samarbeidsavtaler mellom flere aktører i samme prosjekt, finansielle modeller, entreprise, reklamasjonssaker, tingsrett, tomtefeste osv.

 

Tom Olav har også erfaring innen arbeidsrett, både på arbeidsgiver- og arbeidstakersiden, og han har omfattende erfaring med forhandlinger, kontrakter, tvisteløsning og prosedyre.

FAGKOMPETANSE

Fast eiendom
Kontraktsrett
Arbeidsrett
Selskapsrett

ARBEIDSERFARING
fra 2020          Partner, Svensson Nøkleby
2000-2020      Partner, Fulford Pettersen & Co Advokatfirma AS
1999-2000      Partner, Advokatfirmaet Horgen og Horgen DA
1996-1998      Advokat, Advokatfirmaet Horgen og Horgen DA
1994-1996      Dommerfullmektig, Tinn og Heddal Sorenskriverembete
1992-1994      Politifullmektig, Drammen
1993                Konsulent, Buskerud Fylkesskattekontor

UTDANNELSE
1992               Cand. jur., Universitetet i Oslo