Andreas B. Vikor

PARTNER
Andreas er rådgiver innen eiendom og entreprise for bedrifter og privatpersoner. Han involveres både i kontrakter mellom profesjonelle og i avtaler mellom privatpersoner og håndverkere. Andreas er en rutinert prosedyreadvokat, og mye av arbeidet hans består i å forberede og gjennomføre rettssaker. Han gir også løpende rådgivning til næringsklienter. 

Andreas er en tydelig og ærlig rådgiver med god evne til å forstå klientenes behov og deres virksomhet. Han har flere styreverv og er også styremedlem i Svensson Nøkleby.

 

FAGKOMPETANSE

Bygg og entreprise
Fast eiendom
Ekspropriasjon
Tvisteløsning og prosedyre

ARBEIDSERFARING
fra 2015          Partner, Svensson Nøkleby
2010-2015      Advokat, Svensson Nøkleby 
2009-2010      Advokatfullmektig, Svensson Nøkleby 
2008-2009      Advokatfullmektig, Norwegian Claims Link AS 
2007-2008      Jurist, Norwegian Claims Link AS 
2004-2006      Messespeditør, Danzas Trade Fairs & Events 

UTDANNELSE
2009               Advokatbevilling
2004               Juridisk embetseksamen