Petter Holmen

PARTNER
Petter er en rutinert og kunnskapsrik advokat innen eiendom og entreprise, og han rådgir både selskaper og privatpersoner. Foruten juridisk oppfølging av byggeprosjekter, arbeider Petter mye med eiendomsutvikling, skjønn, tomtefeste, tingsrett og søknader om byggetillatelser og eiendomsoppgjør. Han har også erfaring med forhandlinger og prosedyre for retten.

Petter er en erfaren rådgiver som er god til å finne løsninger. Han holder jevnlig kurs på sine rettsområder, og har også styreverv.

FAGKOMPETANSE

Fast eiendom
Bygg og entreprise
Ekspropriasjon
Offentlige anskaffelser

ARBEIDSERFARING
fra 1999          Partner, Svensson Nøkleby
1997-1999      Advokatfullmektig, Svensson Nøkleby 
1994-1997      Juridisk rådgiver, Profier Gruppen AS 
1991-1994      Juridisk rådgiver, Merchant Business Corporation AS 
1989-1991      Kontorsjef, Bergen Bank 
1987-1989      Eiendomsmeglerpraksis
1985-1987      Konsulent, Forbrukerombudet 

UTDANNELSE
1999               Advokatbevilling
1985               Juridisk embetseksamen