Mats Ola Harberg

PARTNER
Mats Ola er først og fremst rådgiver for bedrifter innen entreprise, dvs. avtaler om bygge- og anleggsoppdrag. Med stø hånd veileder han klientene gjennom de ulike stadiene av et byggeprosjekt, fra tilbud til utforming av kontrakt og helt frem til sluttoppgjøret. Han involveres hvis det oppstår uenigheter, og han prosederer jevnlig denne typen saker for domstolene. Han er også hyppig brukt av virksomheter og bransjeforeninger som kursholder. 

I tillegg rådgir Mats Ola bedrifter når det gjelder reglene for offentlige anskaffelser og konkurranseloven.

FAGKOMPETANSE

Bygg og entreprise
Offentlige anskaffelser
Konkurranserett

ARBEIDSERFARING
fra 2015          Partner, Svensson Nøkleby
2012-2015      Advokat, Svensson Nøkleby,
2010-2012      Advokatfullmektig, Svensson Nøkleby,
2007                Trainee, McManus, Schor, Asmar & Darden, L.L.P, Washington DC

UTDANNELSE
2012               Advokatbevilling
2009               Master i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen