Hege Mortensen

PARTNER

Hege Mortensens to hovedfagområder er fast eiendom og de rettslige problemstillingene knyttet til drift av nettselskap. Hun er en betrodd rådgiver for mange grunneiere som har benyttet Hege som rådgiver i snart 20 år. Siden 2016 har Hege også jobbet for ulike nettselskap rundt om i landet knyttet til spørsmål om konsesjon, fremføring av linjer, erstatningskrav i forbindelse med nedetid mv. Hun er også en mye brukt prosedyreadvokat, og hun har erfaring med så vel ordinære tvistesaker som skjønn, ekspropriasjon og jordskifte.

 

Hege er en engasjert rådgiver som liker seg best når hun kan ta på seg anorakken og støvlene sine for å dra ut på befaring og møte klientene der de er. Hun har også et sterkt engasjement for idretten – både lokalt og nasjonalt – hvor hun har flere tillitsverv.

FAGKOMPETANSE

Energirett
Fast eiendom

Bygg og entreprise
Tvisteløsning og prosedyre

ARBEIDSERFARING

fra 2021 Partner, Svensson Nøkleby Advokatfirma
2014-2021 Partner, Nordia Law, Oslo
2010-2014 Egen virksomhet, Oslo
2006-2010 Advokat, Svensson Nøkleby Advokatfirma, Drammen
2005-2006 Advokat, Opplysningsvesenets fond, Oslo
2002-2005 Advokat, Gulsvik m.fl., Drammen
1999-2002 Byggesaksbehandler, Nore og Uvdal kommuneUTDANNELSE

1999             Juridisk embetseksamen (Cand. Jur), Universitetet i Oslo
1998  Spesialfag, Universitetet i Newcastle, Australia


ANNET

Leder av Etisk komite i Norges Skiforbund