Main Image

Borettslags- og eierseksjonsrett

Vi har et team av advokater som jobber spesielt med borettslags- og eierseksjonsrett.
 

Vi bistår borettslag og eierseksjonssameier fra A til Å. Vi har erfaring og kompetanse i alt fra opprettelse av borettslag og eierseksjonssameier, til spørsmål som dukker opp i den daglige driften av borettslaget/sameiet, og til avvikling, oppløsning og deling av borettslag og eierseksjonssameier.
 

Vi hjelper blant annet til med:

 • Notater til styret/generalforsamlingen/sameiermøte/beboere om spørsmål knyttet til den daglige drift f.eks. parkering, vedlikeholdsprosjekter, utleie, påbygg, endring av eiendommen, dugnad mv.
 • Formulering av vedtekter og ordensregler.
 • Bistand tilknyttet generalforsamling/sameiermøte, herunder formulering av vedtak og redegjørelse for stemmeregler.
 • Bistand tilknyttet avtaler borettslaget/eierseksjonssameiet skal inngå, har inngått eller ønsker å avslutte.
 • Tvisteløsning. Vi bistår i tvister for retten f.eks. tvangssalgssaker.
 • Bistand ved uoverensstemmelser mellom beboere og styret. I konflikter mellom beboere og styret representerer vi styret, men er opptatt av å finne løsninger som partene kan leve med for ettertiden.
 • Seksjonering og reseksjonering, oppløsning og deling av borettslag og eierseksjonssameier.

Seksjonere eiendom?

 

Vi hjelper til med hele prosessen:
 

 • rådgivning og utfylling av seksjoneringssøknaden
 • vedtekter og tilpasning
 • innspill seksjoneringstegninger og situasjonsplan
 • rådgivning på organiseringen av eiendommen

 

Visste du for eksempel dette?
 

 • Du blir ansvarlig for vedlikehold av naboboligens tak om du seksjonerer en eiendom med to frittliggende boliger og ikke gjør tilpasninger i vedtektene.
 • I bygg med bolig- og næringsseksjoner kan det lønne seg å la vedlikeholdsansvar for fellesarealer og fasade ligge til sameiet, men tilpasse kostnadsansvar i vedtektene.
 • Du kan gjøre tilpasninger knyttet til bod og parkeringsplasser som øker eiendommens verdi.

 

Vi kjenner godt til denne typen og også anre spørsmål og problemstillinger knyttet til seksjonering .

 

Ta kontakt med oss for en uforpliktende prat og motta tilbud på jobben.

W:
H: