Main Image

Skatt og avgift

Vi bistår selskaper og næringsdrivende med løpende skatte- og avgiftsrådgivning og gir råd ved planlegging og gjennomføring av transaksjoner og disposisjoner. Vi bistår også skatteytere i saker der skattemyndighetene er motpart, f.eks. ved bokettersyn, i endrings- og klagesaker og ved prosesser for domstolene.

Dette kan vi hjelpe med:

 

  • kjøp og salg av selskaper og virksomhet
  • interne omorganiseringer og kapitalendringer, f.eks. fusjon, fisjon, kapitalendringer, utdeling av utbytte etc.
  • endring av selskapsform (omdannelse)
  • generasjonsskifte
  • inn- og utflytting av virksomhet
  • bruk av utenlandsk arbeidskraft
  • utarbeidelse av klager på ligningsavgjørelser
  • prosedyre for alle rettsinstanser
W:
H: