Main Image

Tvisteløsning og prosedyre

Våre advokater håndterer tvister både i og utenfor rettssalen og har god innsikt i ulike strategier, risikomomenter og relevante problemstillinger i denne forbindelse.

Vi kan hjelpe med følgende:
 

  • vurdering av prosessrisiko
  • representasjon ved tvister for domstol, voldgiftsrett, ulike nemnder og klageorgan
  • tvister for ulike nemnder og klageorgan
  • rettsmegling og utenrettslige forhandlinger

Ta kontakt med:

Målet er alltid å finne frem til gode løsninger, og advokatene vurderer derfor om det finnes alternative tvisteløsninger, som forhandlinger eller megling, som vil være bedre for klienten.

Teamet #Tvisteløsning og prosedyre

W:
H: