Main Image

Fast eiendom

For privatpersoner er kjøp og salg av eiendom som regel den største investeringen de noen gang gjør, og de gjør det gjerne kun et fåtall ganger i løpet av livet. Da sier det seg selv at det kan være fornuftig å søke fagråd.
 

Rettsområdet fast eiendom omfatter selvfølgelig også næringsaktørers salg, kjøp, utleie osv. av eiendom. I tillegg er det et eget sett med problemstillinger og lover og regler knyttet til landbruksnæringen, som odel, konsesjon mv. Svensson Nøkleby samarbeider naturlig nok tett med sitt datterselskap Eiendomssenteret AS innenfor dette rettsområdet.
 

Både for privatpersoner og næringsaktører er det lurt å søke råd tidlig i prosessen, for eksempel med følgende oppgaver:

 • kjøp og salg av eiendommer
 • tvister ved mangler om kjøp/salg
 • leiekontrakter for næring og bolig
 • oppsigelse og utkastelse
 • regulerings- og byggesaker etter plan- og bygningsloven
 • utviklingsavtaler
 • tomtefeste
 • seksjonering
 • tinglysing
 • ekspropriasjonsskjønn og andre skjønn knyttet til fast eiendom
 • jordskifte
 • landbruksjuss
W:
H: