Gøril Enger

PARTNER

Gøril Enger inngår i Svensson Nøklebys eiendomsteam og bistår både private og offentlige aktører. Hennes spesialkompetanse er innen plan- og bygningsrett, og hun har særlig erfaring med regulerings- og byggesaker, utbyggingsavtaler, tomtestrukturering, servitutter, forvaltningsklager, kjøp/salg/transaksjon, reklamasjoner mv.

 

Gøril har tidligere arbeidserfaring fra stat og kommune, noe som har gitt henne verdifull kunnskap om og forståelse for organisering og beslutningsprosesser innen offentlig forvaltning.

FAGKOMPETANSE

Fast eiendom

ARBEIDSERFARING
fra 2020          Partner, Svensson Nøkleby
2016-2020      Partner, Fulford Pettersen & Co Advokatfirma AS
2011-2016      Advokat, Fulford Pettersen & Co Advokatfirma AS
2008-2011      Seniorrådgiver, Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune
2005-2008      Egen advokatpraksis i Oslo
2004-2005      Advokat, Lyngtveit & Hagen DA i Oslo
2001-2004      Rådgiver, Fylkesmannen i Vestfold
2000-2001      Førstekonsulent, Bergen Kommune Byggesaksavdelingen

UTDANNELSE
2000                Cand. jur., Universitetet i Bergen
1994                Kommunal planleggingsrett, Samfunnsvitenskapelig fakultet i Bergen