Thor Einar Kristiansen

PARTNER

Thor Einar har flere års praksis som fagansvarlig, daglig leder og styremedlem i eiendomsmeglerforretning, og har av denne grunn fått et overordnet ansvar for eiendomstransaksjoner i Svensson Nøkleby. Han har eiendomsmeglerforsikring og konsesjon fra Finanstilsynet til å drive eiendomsmeglingsvirksomhet. Thor Einar involveres ved eiendomsutvikling og ved kjøp og salg av fast eiendom og eiendomsselskaper, og han er på banen når leiekontrakter skal forhandles og inngås.

Thor Einar er en klar og tydelig formidler med en praktisk og variert bakgrunn, også med prosedyreoppdrag i domstolene. Han holder jevnlig etterutdanningskurs for eiendomsmeglere som godkjent av Finanstilsynet.

Thor Einar er regelmessig å treffe på vårt representasjonskontor på Hønefoss. 

FAGKOMPETANSE

Bygg og entreprise
Fast eiendom
Tvisteløsning og prosedyre

ARBEIDSERFARING
fra 2015          Partner, Svensson Nøkleby 
2013-2015      Assosiert partner, Svensson Nøkleby 
2007-2013      Daglig leder og fagansvarlig, Hønefoss Eiendom AS 
2004-2008      Egen advokatpraksis 
2000-2004      Advokatfullmektig, Advokatene Ekern, Evensen og Gjone 
1999-2000      Førstekonsulent, Oslo ligningskontor 

UTDANNELSE
2001               Advokatbevilling 
1998               Juridisk embetseksamen