Kristine Andersen Aasgaard

SENIORADVOKAT

Kristine arbeider særlig med ulike typer kontraktsrett og er tilknyttet vårt team av entrepriseadvokater. I tillegg er hun spesialisert i borettslags- og eierseksjonsjuss. Hun arbeider ofte tett med styret i borettslag og sameier, og deltar på styremøter og generalforsamlinger/årsmøter. Erfaring fra ulike styreverv, blant annet i borettslag, har gitt henne innsikt i hvordan et selskap drives, sett fra et annet ståsted enn advokatens. Hun holder også kurs og foredrag om dette emnet. 


Kristine er en strukturert og imøtekommende rådgiver, og hun er opptatt av å finne løsninger man kan leve med for ettertiden.

FAGKOMPETANSE
Borettslags- og eierseksjonsrett
Bygg og entreprise
Kontraktsrett

ARBEIDSERFARING
fra 2020             Senioradvokat, Svensson Nøkleby
2016-2019         Advokat, Svensson Nøkleby
2014-2016         Advokatfullmektig, Svensson Nøkleby
2013                   Juridisk sommervikar Advokatene i OBOS
2011 og 2012    Praktikant, Eiker Modum og Sigdal Tingrett
2011 og 2013    Trainee, Svensson Nøkleby

UTDANNELSE
2016                  Advokatbevilling
2013                  Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo

Artikler

Midlertidig lov om forlenget frist og unntak fra krav til fysisk generalforsamling og årsmøte mv. i boligbyggelag, borettslag og eierseksjonssameier for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19
Nye regler for korttidsutleie i borettslag og eierseksjonssameier
Dugnad i boligselskaper
Har du rett til å sette opp ladestasjon i boligselskaper?
Lovforslag om strengere krav for å unngå hyblifisering
Ny dom fra Høyesterett: Kan en seksjonseier fremme krav mot utbygger om retting eller utbedring av et fellesareal i eierseksjonssameiet?