Benjamin Enok Nilsen

ADVOKATFULLMEKTIG

Benjamin var trainee hos Svensson Nøkleby i august 2020 og begynte i stillingen som advokatfullmektig i desember samme år.

 

Benjamin jobber foreløpig mest med saker innen fast eiendom, både for privatpersoner og bedrifter. Han er fremoverlent, strukturert og opptatt av å finne de beste løsningene. Benjamin skrev masteroppgave om ansvar og forsikring i bygg- og anleggsbransjen, og er en fagressurs i ulike forsikrings- og erstatningsrettslige spørsmål.

FAGKOMPETANSE

Fast eiendom

Forsikring og erstatning

 

ARBEIDSERFARING

fra 2020              Advokatfullmektig, Svensson Nøkleby

2020                    Skriveplass, Help Forsikring

2020                    Trainee, Svensson Nøkleby

2019-2020          Konsulent, Eika Gruppen

2019                    Trainee, Help Forsikring

2018                    Trainee i Italia, Studio Pinelli Schifani

2018                    Trainee i Tyskland, Greenfort Rechtsanwälte

2014-2020          Studentmedarbeider, Brækhus Advokatfirma

 

UTDANNELSE

2020                    Master i rettsvitenskap, Universitet i Oslo

2016                    Utskrevet befal, Forsvaret