Benjamin Enok Nilsen

ADVOKAT

Benjamin Enok Nilsen er tilknyttet teamene som jobber med insolvens og restrukturering, fast eiendom og entreprise. Benjamin bistår i det daglige både bedrifter, boligselskaper og privatpersoner med rådgivning og tvisteløsning samt konkursrettslige problemstillinger. Han involveres særlig ofte i reklamasjonssaker ved kjøp av eiendom, varer og tjenester.

 

Benjamin er fremoverlent, strukturert og opptatt av å finne de beste løsningene, og jobber målrettet for å oppnå dette.

FAGKOMPETANSE

Fast eiendom

Restrukturering og insolvens
Borettslags- og eierseksjonsrett
Kontraktsrett 
 

ARBEIDSERFARING

fra 2023              Advokat, Svensson Nøkleby 
2020-2022          Advokatfullmektig, Svensson Nøkleby

2020                    Skriveplass, Help Forsikring

2020                    Trainee, Svensson Nøkleby

2019-2020          Konsulent, Eika Gruppen

2019                    Trainee, Help Forsikring

2018                    Trainee i Italia, Studio Pinelli Schifani

2018                    Trainee i Tyskland, Greenfort Rechtsanwälte

2014-2020          Studentmedarbeider, Brækhus Advokatfirma

 

UTDANNELSE

2020                    Master i rettsvitenskap, Universitet i Oslo

2016                    Utskrevet befal, Forsvaret