Håkon Steimler

SENIORADVOKAT

Håkon Steimler var trainee hos Svensson Nøkleby i 2018, og i januar 2019 begynte han i stillingen som advokatfullmektig. Fra januar 2021 har han vært ansatt som fast advokat.

Håkon jobber særlig med saker innen fast eiendom, ekspropriasjon, eierseksjons- og borettslagsjuss, transaksjoner og kontraktsrett. Han bistår både bedrifter og privatpersoner.

Håkon er effektiv, positiv og svært målrettet i sin tilnærming til arbeidsoppgavene, og han liker å kunne nøste opp faktum i en sak for så å anvende jussen på praktiske problemstillinger. Håkon er dessuten svært kunnskapsrik når det gjelder bruken av digitale løsninger og finner ofte frem til effektive arbeidsmetoder. Han bistår jevnlig klienter i forhandlinger og med prosedyre for retten. Håkon er dessuten styremedlem i Yngre Advokater Buskerud Krets.

FAGKOMPETANSE
Fast eiendom
Ekspropriasjon
Borettslags- og eierseksjonsrett
Kontraktsrett
Transaksjoner

ARBEIDSERFARING
fra 2023             Senioradvokat, Svensson Nøkleby
2021-2023         Advokat, Svensson Nøkleby 
2019-2021     Advokatfullmektig, Svensson Nøkleby

2018               Trainee, SANDS

2018               Trainee, Svensson Nøkleby

2018               Saksbehandler og faggruppeleder, Jussformidlingen i Bergen


UTDANNELSE

2015              Bachelor i rettsvitenskap, Høgskolen i Lillehammer

2018              Master i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen
 

Artikler

Midlertidig lov om forlenget frist og unntak fra krav til fysisk generalforsamling og årsmøte mv. i boligbyggelag, borettslag og eierseksjonssameier for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19
Nye regler for korttidsutleie i borettslag og eierseksjonssameier
Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 – Grunnerverv og ekspropriasjon
Sakskostnader i ekspropriasjonssaker og ekspropriasjonsskjønn
Har du rett til å sette opp ladestasjon i boligselskaper?
Lovforslag om strengere krav for å unngå hyblifisering
Ny dom fra Høyesterett: Kan en seksjonseier fremme krav mot utbygger om retting eller utbedring av et fellesareal i eierseksjonssameiet?
Kommuneplanens arealdel: Hvordan kan du påvirke arealbruken i din kommune?
Nytt lovforslag: Grunneierfinansiering av infrastruktur