Håkon Steimler

ADVOKATFULLMEKTIG

FAGKOMPETANSE
Fast eiendom

ARBEIDSERFARING
fra 2019          Advokatfullmektig, Svensson Nøkleby

2018               Trainee, SANDS

2018               Trainee, Svensson Nøkleby

2018               Saksbehandler og faggruppeleder, Jussformidlingen i Bergen


UTDANNELSE

2015              Bachelor i rettsvitenskap, Høgskolen i Lillehammer

2018              Master i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen