Har du rett til å sette opp ladestasjon i boligselskaper?
16.12.2020
Skrevet av: Senioradvokat Kristine Andersen Aasgaard og advokatfullmektig Håkon Steimler

Tidligere i høst informerte vi her på hjemmesiden om at regjeringen hadde fremmet forslag for Stortinget om en lovendring som vil gi rett til å sette opp ladepunkt i borettslag. 

Lovforslaget er nå ferdigbehandlet og vedtatt, og det medfører endringer både i borettslagsloven og eierseksjonsloven. Endringene trer i kraft allerede fra 1. januar 2021, og her forklarer vi hva som da gjelder.


I borettslagsloven gis andelseiere nå gjennom ny § 5-11 a en lovfestet rett til – på visse vilkår – å sette opp ladepunkt for elbil i borettslaget. I eierseksjonssameier har eierseksjonsloven § 25 første ledd sikret seksjonseieren en tilsvarende rett siden loven ble vedtatt i 2017. Endringen i eierseksjonsloven som nå gjøres (§ 25a), innebærer kun et tillegg om at også seksjonseiere som har rett til å parkere på sameiets eiendom, men ikke har rett til å bruke en bestemt plass, kan kreve at det blir satt opp ladepunkt.

 

Fullstendig lovtekst for ny brl. § 5-11 a og ny esl. § 25 a kan du lese her: https://stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Vedtak/Beslutninger/Lovvedtak/2020-2021/vedtak-202021-021/


Bestemmelsene lovfester at seksjonseiere/andelseiere som disponerer egen parkeringsplass på boligselskapets eiendom, med styrets samtykke har rett til å sette opp ladepunkt for elbil og ladbar hybridbil i tilknytning til parkeringsplassen. Styret kan bare nekte å samtykke til dette dersom det foreligger «saklig grunn» til det. Slik saklig grunn kan for eksempel være at kostnadene blir særlig store.

 

De seksjonseierne/andelseierne som har rett til å parkere på boligselskapets eiendom, men ikke har en konkret egen parkeringsplass, kan kreve at boligselskapet skal sette opp ladepunkt. Også her skal styret etterkomme kravet, med mindre det er saklig grunn til å nekte. Der kravet om ladepunkt kommer fra en seksjonseier/andelseier som ikke har rett til en konkret egen parkeringsplass, bestemmer styret hvor ladepunktet skal plasseres.

Lovendringene i borettslag og eierseksjonsloven bidrar til å løse noen, men ikke alle utfordringer som kan oppstå ved etablering av ladepunkt i boligselskapet.

Vi har de siste årene bistått flere styrer som har hatt spørsmålet om lading av el-biler til diskusjon, enten fordi en beboer har krevet det eller fordi styret har ønsket å legge til rette for lading. I disse sakene har vi jobbet med spørsmål om bla. kostnadsfordelingen når ladepunkt skal etableres og regulering av vedlikeholdsansvaret når ladepunktet er etablert. Det nye lovforslaget gir ikke direkte svar på disse spørsmålene, og svaret kan i en del tilfeller påvirkes av vedtektene i boligselskapet. Noen ganger er det også hensiktsmessig å vedta endringer i vedtektene når ladepunkt etableres.

 

Advokatene hos Svensson Nøkleby har den erfaringen og kompetansen som skal til for å bistå i saker om etablering av ladepunkt i borettslag og eierseksjonssameier. Ta gjerne kontakt med oss for en prat om dette.

Vil du motta nyheter og invitasjoner fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev her.