Lydia Hannesdatter Kirksæther

ADVOKATFULLMEKTIG (I PERMISJON)

Lydia arbeider for både privatpersoner og bedrifter, i tillegg til borettslag og eierseksjonssameier. Hun rådgir i spørsmål knyttet til eiendom, entreprise og borettslagsrett. Hun involveres da særlig ved konfliktløsning og juridiske vurderinger i forbindelse med mulige tvister og når avtaler skal inngås.

FAGKOMPETANSE
Bygg og entreprise
Borettslag- og eierseksjonsrett 
Fast eiendom

ARBEIDSERFARING
fra 2017           Advokatfullmektig, Svensson Nøkleby 
2014 -2016      Juridisk utreder, Advokatfirma Sølverud 
2015                 Praktikant, Borgarting lagmannsrett
 

UTDANNELSE
2016                Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo