Lovforslag om strengere krav for å unngå hyblifisering
05.02.2021
Skrevet av: Advokat Håkon Steimler og advokatfullmektig Marie Liang

Den 18. desember 2020 kom regjeringen med et forslag til hvordan såkalt «hyblifisering» bør reguleres i eierseksjonsloven og plan- og bygningsloven. Regjeringens lovforslag finner du her: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-64-l-20202021/id2814507/.

 

Hyblifisering er beskrevet som «næringsmessig ombygging av boligseksjoner til en rekke hybler med et antall beboere som boligen ikke har vært bygd for». Dette har typisk skjedd i utleieleiligheter hvor utleier har sett muligheten for økte leieinntekter ved å tilrettelegge for utleie til flere beboere enn det antall leiligheten egentlig er tenkt brukt av.


Regjeringen er bekymret for kvaliteten på boforholdene i leiligheter med for mange beboere. I tillegg peker regjeringen på at intensiv bruk av en seksjon (leilighet), som i utgangspunktet var tiltenkt brukt av færre mennesker, kan få negative virkninger i eierseksjonssameiet. Det trekkes blant annet frem at dette kan føre til økt trafikk og støy, redusert sikkerhet mot brann, økt belastning på fellesarealer, økte kostnader til vedlikehold med videre. Dette er bakgrunnen for at det nå foreslås nye og strengere krav for å begrense omfanget av hyblifisering.

 

Regjeringens nye lovforslag går i hovedsak ut på følgende:

 

  • I plan- og bygningsloven foreslås det å gi kommunen hjemmel til å regulere oppdeling av boenheter i kommuneplan og reguleringsplan.

 

  • I eierseksjonsloven foreslås det en ny bestemmelse om at årsmøtet må samtykke (med to tredjedels flertall) til at seksjonseier kan bygge om, eller på annen måte tilrettelegge, bruksenheten til bolig for flere personer enn det som er vanlig for tilsvarende boliger. En slik ombygging kan være å sette opp lettvegger for å etablere flere rom, og tilrettelegginger kan for eksempel være å sette inn flere senger i et rom. Det forutsettes at samtykket må foreligge før seksjonseier utfører endringene, og det vil sikre at sameiet blir involvert før en leilighet blir ombygd for at flere skal kunne bo der. Regjeringen mener det vil bidra til at sameiet finner «mellomløsninger» som gir seksjonseier mulighet til å leie ut, samtidig som dette ikke går ut over øvrige sameiere på en negativ måte. Målet er derfor at endringen skal ha en forebyggende effekt når det gjelder konflikter om leieforhold i sameiet.

 

Endringene er foreløpig ikke vedtatt i Stortinget, men forventes behandlet i løpet av våren 2021. Vi tror det vil være vanskelig for sameiet å avgjøre når boligen (seksjonen) ombygges eller tilrettelegges for flere personer enn det som er vanlig for tilsvarende boliger, og vi håper det gis gode avklaringer av dette vilkåret i det videre lovarbeidet, dersom bestemmelsen blir vedtatt slik den nå er foreslått.

 

Vi følger uansett med på utviklingen og kommer tilbake med mer informasjon dersom endringene blir vedtatt.

 

Vil du motta nyheter og invitasjoner fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev her.