Main Image

Familie, arv og skifte

Mange ønsker å planlegge arveoppgjøret før de går bort, og det blir stadig vanligere å skrive testamente eller inngå arveavtaler. Dette blir ekstra viktig for de som lever i en familie med «mine», «dine» og «våre» barn, og der det er store verdier som skal fordeles. For mange kan det også være lurt å opprette en fremtidsfullmakt, dvs. en fullmakt som gjør at én eller flere personer kan representere deg hvis du selv skulle bli ute av stand til å ivareta interessene dine.
 

Familieretten handler om ekteskap, partnerskap og samboerskap og om forholdet mellom barn og foreldre. I ekteskapsloven finner du reglene for når du kan inngå ekteskap eller partnerskap og hvordan et ekteskap/partnerskap kan oppløses. Men mange velger å ikke gifte seg, og lever heller sammen som samboere. Da må du være klar over at det er få regler som regulerer samboerskapet, og det er viktige forskjeller mellom ekteskap/partnerskap og samboerskap. Det kan derfor lønne seg å inngå en avtale for å sikre hverandre og seg selv, ved død eller ved samlivsbrudd.

Er det noe du lurer på i forbindelse med arv, ekteskap/partnerskap, samboerskap eller forholdet til barna? Ta kontakt, så kan vi hjelpe deg, slik at de vanskelige spørsmålene ikke dukker opp som ubehagelige overraskelser en gang i fremtiden.

W:
H: