Kristin Hellum Narjord

SENIORADVOKAT
Kristin er en del av teamet som jobber med spørsmål om arv og andre forhold som gjelder familien. Hun utarbeider testamenter og lager samboeravtaler og ektepakter. Hun involveres også når verdier, eiendeler og gjeld skal fordeles og gjøres opp, enten i et dødsbo, ved vanlig arveoppgjør eller ved brudd mellom ektefeller eller samboere. 

FAGKOMPETANSE
Familie, arv og skifte

ARBEIDSERFARING
fra 2024          Senioradvokat, Svensson Nøkleby
2020-2023      Advokat, Svensson Nøkleby
2017-2020      Advokatfullmektig, Svensson Nøkleby 
2017                Førstesekretær for revisor- og regnskapsførerlovutvalget, Finansdepartementet 
2017                Sommerpraktikant NOAS 
2015-2017      Saksbehandler, Reklamasjonsnemnda for eiendomsmeglingstjenester
2012-2015      Saksbehandler Kredinor 
 

UTDANNELSE
2017                Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo 
2012                Bachelor i kultur og ledelse, Handelshøyskolen BI i Oslo