Halvor Storskogen

PARTNER
Halvor hjelper privatpersoner planlegge fremtiden, slik at de er forberedt på de fleste eventualiteter. Han gir råd om ektepakter, samboerkontrakter, arv og fremtidsfullmakter, og han involveres når ektefeller eller samboere skal fordele verdier og eiendeler etter et brudd. Han hjelper også til med å gjøre opp og fordele formue, gjeld, rettigheter og forpliktelser når noen har gått bort.

Lang erfaring og god evne til å lytte og forstå klientenes behov gjør at Halvor er en etterspurt og populær rådgiver innen alt som handler om familieforhold og arv.

FAGKOMPETANSE

Familie, arv og skifte
Fast eiendom

ARBEIDSERFARING
fra 1997          Partner, Svensson Nøkleby 
1993-1996      Advokat, Advokatfirmaet Svensson & Co 
1991-1993      Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Svensson & Co 
1991                Advokatfullmektig, Advokatene Huseby, Stenrud og Bache

UTDANNELSE
1993               Advokatbevilling
1990               Juridisk embetseksamen