Hans V. Haug

PARTNER
Hans er hovedsakelig rådgiver for privatpersoner, men også for bedrifter. Han involveres ofte i saker som handler om fordeling av arv og formuesforhold og økonomiske ordninger mellom ektefeller og samboere. Hans er også en del av konkurs- og insolvensteamet og oppnevnes som bostyrer av tingretten. Videre rådgir han i forsikrings- og erstatningssaker og i eiendomssaker. 

Hans er en engasjert og kunnskapsrik rådgiver med årelang erfaring som praktiserende advokat, og da særlig med prosedyre for domstolene. Han har en unik evne til å formulere seg og til å kommunisere godt og tydelig. 

FAGKOMPETANSE

Familie, arv og skifte
Fast eiendom
Restrukturering og insolvens
Forsikring og erstatning

ARBEIDSERFARING
fra 1989          Partner, Svensson Nøkleby 
1987-1989      Advokat, Fokus Bank 
1985-1987      Dommerfullmektig, Oslo byrett 
1984-1985      Dommerfullmektig, Nordre Sunnmøre herredrett 
1983-1984      Politifullmektig 
1980-1983      Konsulent, Justisdepartementet 

UTDANNELSE
1987                Advokatbevilling
1980                Juridisk embetseksamen