Nina Stenbro Kvinnegard

ADVOKATFULLMEKTIG

Nina Stenbro Kvinnegard var trainee hos Svensson Nøkleby i august 2021 mens hun studerte ved Universitetet i Tromsø. I stillingen som advokatfullmektig vil hun inngå i teamet for familie, arv og skifte. Nina er empatisk og grundig, og hun er opptatt av å sette seg inn i og forstå kundenes situasjon og problemstilling. 

FAGKOMPETANSE
Familie, arv og skifte

ARBEIDSERFARING

fra 2022  Advokatfullmektig, Svensson Nøkleby
2021 Trainee, Svensson Nøkleby
2021 Førstekonsulent, Pass og id, Politiet ved Sør-Øst politidistrikt
2019 Praktikant, Bjerkan Stav Advokatfirma

 

UTDANNELSE

2016    Master i rettsvitenskap, Universitetet i Tromsø

ANNEN ERFARING
2021

Utveksling i Lyon, Frankrike ved Université Catholique de Lyon/The Catholic University of Lyon – med fokus på forretningsjuss og følgende fag:

  • EU-rett, inkludert de fire friheter
  • Immateriellrett, med særlig blikk på det digitale aspektet
  • Internasjonal kontraktsrett, med fokus på risikoer ved å inngå kontrakter internasjonalt, samt CISG, UNIDROIT prinsippene, og Incoterms
  • Internasjonal handelsrett, med fokus på risikoer ved internasjonal handel og hvordan best sikre seg mot disse
  • GDPR og tredjeland, blant annet hvordan handle i tråd med GDPR når data sendes til andre land enn EU
  • Internasjonal privatrett, med særlig fokus på muligheten til å løse konflikter online
2018-2019               Medarbeider i CF Femme Tromsø
KURS  
2018 Kurs i kontraktsforhandling- og fordypning
2018 Kurs i juridisk engelsk med Kevin Harris