Fredrik Gule

SENIORADVOKAT

Fredrik Gule har spesialkompetanse innen skatt og avgift med mange års erfaring som saksbehandler og rådgiver fra både offentlig og privat sektor. I Svensson Nøkleby arbeider Fredrik bredt med skatterettslige spørsmål, herunder omorganiseringer, egenkapitaltransaksjoner, generasjonsskifter og klagesaker mot skattemyndighetene mv.
 

Fredrik har lang erfaring som jurist i Skatteetaten, hvor han har jobbet med Skatte-ABC, merverdiavgift for fast eiendom og kompensasjonsordningen for næringslivet. Han har også bred erfaring som advokat fra det private, med særlig vekt på skatterettslig rådgivning innen bedriftsbeskatning og i forhold til eierne, dessuten klagesaker og egenkapitaltransaksjoner.
 

I tillegg har Fredrik i mange år vært sensor og veileder innen skatte- og selskapsrettslige temaer for masterstudenter ved Universitet i Oslo.

FAGKOMPETANSE:
Skatt og avgift

ARBEIDSERFARING:
fra 2023

Senioradvokat, Svensson Nøkleby Advokatfirma ANS

2020–2023 Seniorskattejurist, Skatteetaten, divisjon Innsats
2016–2020

Advokat/advokatfullmektig, KPMG Law Advokatfirma AS

2011–2016 Seniorskattejurist/skattejurist, Skattedirektoratet
2009–2011

Advokatfullmektig og skattejurist, Simonsen, Grette og Skattedirektoratet


UTDANNELSE:
2017 Advokatbevilling
2008 Master i Rettsvitenskap, Universitetet i Oslo