Odd Hylland

PARTNER

Odd Hylland har mange års erfaring som rådgiver innen avgiftsrettslige problemstillinger. Særlig har han verdifull arbeidserfaring fra tidligere stillinger hos Skatteetaten og Advokatfirmaet PwC. Hans ekspertise omfatter spørsmål og problemstillinger knyttet til merverdiavgift, for eksempel kompensasjon for kommuner og nettoføring for statlig sektor, i tillegg til toll og særavgifter.

 

Odd bistår en rekke ulike bransjer med rådgivning, bokettersyn, rettsprosesser, mva-compliance, due diligencer mm. I tillegg er han en erfaren kursholder og artikkelforfatter innen merverdiavgiftsområdet, særlige når det gjelder mva-forhold i forbindelse med fast eiendom og mva-kompensasjon for kommuner og andre offentlige enheter og virksomheter.

FAGKOMPETANSE

Skatt og avgift

ARBEIDSERFARING
fra 2020           Partner, Svensson Nøkleby
2019-2020       Partner, Fulford Pettersen & Co Advokatfirma AS  
1997-2019       Direktør, Advokatfirmaet PricewaterhouseCoopers AS
1995-1997       Førstekonsulent, Buskerud Fylkeskontor/Skatteetaten
1994-1995       Juridisk saksbehandler, Drammen trygdekontor


UTDANNELSE
1994                Cand. Jur., Universitetet i Oslo

Artikler

Har du behov for utsettelse med betaling av merverdiavgift eller andre skatter og avgifter?
COVID 19: Oppdaterte MVA-tiltak
COVID 19-TILTAK - MOMS TIL BESVÆR
Merverdiavgift og korona
Merverdiavgift – kommuners rett til mva-kompensasjon for badeanlegg
Uke 19: #VissteDuAt - Dette bør du vite om merverdiavgift
Merverdiavgift, fast eien­dom og felleskostnader
Endringer i statsbudsjettet for 2022
Statsbudsjettet 2023 oppsummert
Siste nytt innen skatt og avgift - september 2023
Siste nytt innen skatt og avgift - november 2023
Siste nytt innen merverdiavgift - mai 2024