Odd Hylland

PARTNER

Odd Hylland har mange års erfaring som rådgiver innen avgiftsrettslige problemstillinger. Særlig har han verdifull arbeidserfaring fra tidligere stillinger hos Skatteetaten og Advokatfirmaet PwC. Hans ekspertise omfatter spørsmål og problemstillinger knyttet til merverdiavgift, for eksempel kompensasjon for kommuner og nettoføring for statlig sektor, i tillegg til toll og særavgifter.

 

Odd bistår en rekke ulike bransjer med rådgivning, bokettersyn, rettsprosesser, mva-compliance, due diligencer mm. I tillegg er han en erfaren kursholder og artikkelforfatter innen merverdiavgiftsområdet, særlige når det gjelder mva-forhold i forbindelse med fast eiendom og mva-kompensasjon for kommuner og andre offentlige enheter og virksomheter.

FAGKOMPETANSE

Skatt og avgift

ARBEIDSERFARING
fra 2020           Partner, Svensson Nøkleby
2019-2020       Partner, Fulford Pettersen & Co Advokatfirma AS  
1997-2019       Direktør, Advokatfirmaet PricewaterhouseCoopers AS
1995-1997       Førstekonsulent, Buskerud Fylkeskontor/Skatteetaten
1994-1995       Juridisk saksbehandler, Drammen trygdekontor


UTDANNELSE
1994                Cand. Jur., Universitetet i Oslo