Anne Taran Tjølsen

PARTNER

Anne Taran er advokat med bred erfaring på skatterettens område. Hun har solid skatt- og selskapsrettskompetanse knyttet til blant annet transaksjoner, herunder skattemessige forhold knyttet til overdragelse av virksomhet, fusjon, fisjon og omdanning. Hun har jobbet mye med behovsanalyse, der utredning av alternativer, konsekvensutredninger og gjennomføring av prosesser har vært sentralt. Hun har også jobbet mye med egenkapitaltransaksjoner.

Anne Taran har bred erfaring i å vurdere eierdisposisjoner, herunder nærstående transaksjoner, og hun har i utstrakt grad bistått kunder med spørsmål knyttet til naturalytelser, representasjonsregelverket, gaver, stipender, priser mv. Hun har i tillegg jobbet mye med ideelle organisasjoner, der skattepliktvurderinger og struktureringer har vært sentrale elementer.

 

Anne Taran er en løsningsorientert rådgiver. Hun har bidratt som forfatter av en rekke artikler om skatte- og selskapsrettslige emner, og hun er en mye benyttet foredragsholder.

FAGKOMPETANSE
Skatterett
Selskapsrett

ARBEIDSERFARING

fra 2021     Partner Svensson Nøkleby
2008–2021               Partner/advokat/advokatfullmektig BDO Advokater AS
2000–2008  Juridisk rådgiver/advokatfullmektig Den norske Revisorforening
1996–2000 Juridisk konsulent, Oslo likningskontor
   
UTDANNING  
1991–1996 Cand Jur, Universitetet i Oslo
1988–1990 Diplomstudiet Varehandelens høyskole
   
ANNET  
2002–2014 Medlem av Klagenemnda for petroleumsskatt
2006–2016 Medlem av Representantskapet i Sparebank1 Ringerike Hadeland
2002/2011 Medforfatter av boken «Utbytte» og «Styrets arbeid og ansvar» begge utgitt av Den norske Revisorforening