Kine Yngsdal Nystrøm

PARTNER

Kine er en erfaren rådgiver som hovedsakelig arbeider med selskapsrett, transaksjoner og kontraktsrett. Hun har betydelig erfaring med utarbeidelse og forhandling av et bredt spekter av kontraktstyper – både nasjonalt og internasjonalt. Hun bistår også med omarbeidelse og utvikling av nye kontraktsmaler for flere klienter. Kine arbeider også med markedsføringsrett, sikring av forretningshemmeligheter og tvisteløsning. Særlig har hun lang erfaring med konflikter og tvister mellom aksjonærgrupper.


Kine er en målrettet, løsningsorientert og effektiv rådgiver. Hun holder jevnlig kurs og seminarer innenfor sine fagområder.

FAGKOMPETANSE

Kontraktsrett
Selskapsrett
Transaksjoner
Markedsføringsrett

ARBEIDSERFARING
fra 2019          Partner, Svensson Nøkleby
2016-2019      Senioradvokat, Svensson Nøkleby
2012-2016      Advokat, Svensson Nøkleby 
2007-2011      Advokatfullmektig, Bugge, Arentz-Hansen & Rasmussen Advokatfirma (BA-HR) 
2006                Trainee, Arntzen de Besche Advokatfirma AS
 
UTDANNELSE
2009               Advokatbevilling,
2007               Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo 

Artikler

Forslag om en ny forbrukerkjøpslov for digitale ytelser
Uke 38: #VissteDuAt – Kan aksjeselskapet gi gaver?
Uke 46: #VissteDuAt – Har din bedrift rutiner for intern varsling?
Uke 16: #VissteDuAt – Når trenger du et organisasjonsnummer?
Uke 40: #VissteDuAt – What´s up i varemerkeretten
#VissteDuAt – Gir coronautbruddet grunnlag for å erklære force majeure?
Uke 12: #VissteDuAt – Hva kan selskapet hete?
Uke 46: #VissteDuAt – Hva bør du særlig sjekke i kontrakten?
Uke 10: #VissteDuAt – Slik starter du et aksjeselskap
Uke 26: #VissteDuAt – Hva er immaterielle rettigheter?
Uke 51: #VissteDuAt – Bedriftsinterne aldersgrenser – hva er det?
Uke 32: #VissteDuAt – Ledelsens opplysningsplikt i aksjeselskaper
Uke 44: #VissteDuAt – Styreansvar i aksjeselskaper
Uke 1: #VissteDuAt - Ny lov om vern av forretningshemmeligheter
Uke 9: VissteDuAt - Utsending av nyhetsbrev som markedsføring
Uke 17: #VissteDuAt: Hvordan håndtere inngrep i immaterielle eneretter?
Uke 33: VissteDuAt - Foretaksstraff og krav til subjektiv skyld