Uke 24: VissteDuAt - Den generelle adgangen til å ansette midlertidig opphører 1. juli 2022
16.06.2022 | Arbeidsrett
Skrevet av: Advokatfullmektig Kristina

Arbeidsgiver kan fra og med 1. juli ikke ansette midlertidig på generelt grunnlag i henhold til arbeidsmiljøloven § 14-9 annet ledd bokstav f.  


Den generelle adgangen til midlertidig ansettelse etter arbeidsmiljøloven § 14-9 annet ledd bokstav f er opphevet fra og med 1. juli 2022. Endringen ble først foreslått av Fougner-utvalget i deres utredning om blant annet tilknytningsformer i arbeidslivet (NOU 2021:9).  
 

Endringen er særlig begrunnet med at den generelle adgangen til midlertidig ansettelse strider mot arbeidsmiljølovens sentrale prinsipp om fast ansettelse, og skal poengtere at midlertidige ansettelser kun skal benyttes for å dekke midlertidige behov.
 

Regjeringen har ønsket endringer som medfører et arbeidsliv der hele og faste stillinger er hovedregel i norsk arbeidsliv.

 

Hva innebærer endringen i praksis?

Fra og med 1. juli vil arbeidsgivere som har behov for midlertidig ansettelse, måtte ansette med grunnlag i en av de øvrige bestemmelsene i arbeidsmiljøloven § 14-9 annet ledd. Grunnlaget for den midlertidige ansettelsen skal følge av arbeidsavtalen, som igjen poengterer viktigheten av at man før ansettelsen har vurdert behovet for og derav også lovligheten av den midlertidige ansettelsen.
 

Innskrenkingen i muligheten for å ansette midlertidig underbygger lovens hovedregel om fast ansettelse slik at arbeidstakere nyter godt av arbeidsmiljølovens stillingsvern. Regjeringen har vist at det rettes stort fokus på tilknytningsformer i arbeidslivet og man vil sannsynligvis oppleve ytterligere endringer i regelverket. Vi anbefaler derfor at alle arbeidsgivere er bevisst på om de operer innenfor lovens nåværende rammer, og ved fremtidige ansettelser vurderer deres reelle behov for arbeidskraft – som loven også krever.
 

Vårt arbeidsrettsteam bistår gjerne i vurderinger av hvilken tilknytningsform som best imøtekommer deres behov for arbeidskraft innen lovens rammer. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende samtale.

 


 

Vil du motta nyheter og invitasjoner fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev her.