Kristina Birkelund Renstrøm

ADVOKATFULLMEKTIG

Kristina Birkelund Renstrøm har studert på Universitetet i Oslo med spesialisering i arbeidsrett. Hun har avlagt eksamen i både individuell og kollektiv arbeidsrett, og skrev også master innen individuell arbeidsrett. Hun har tidligere jobbet i juridisk rådgivning for kvinner (JURK), der hun arbeidet med både arbeidsrett, trygderett, diskrimineringsrett og sosialrett.

 

Kristina er engasjert og grundig, med et klart fokus på klientens behov. 

FAGKOMPETANSE
Arbeidsrett

ARBEIDSERFARING

 

fra jan 2021         Advokatfullmektig, Svensson Nøkleby
2020                     Nedtrapper (deltid), JURK (arbeids-, trygde-, diskriminerings- og sosialrett)

2019-2020           Juridisk saksbehandler (heltid) (arbeids-, diskriminerings-, trygde- og sosialrett)     
2017-2019           Office Services Assistant (deltid) i Bain & Company

 

UTDANNELSE

2015-2020           Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo

2014                     Justice Administration, Hawaii Pacific University

Artikler

Uke 3: #VissteDuAt – Arbeidsgivers ansvar ved seksuell trakassering på arbeidsplassen
Uke 5: #VissteDuAt – Tips til arbeidsgiver ved behandling av saker om seksuell trakassering
Koronarelaterte endringer i arbeidsretten
Nytt innen rettspraksis i arbeidsretten
Nye lovforslag og høringer innen arbeidsretten
Flere nyheter i arbeidsretten våren 2021
Når kan arbeidsgivere foreta lønnstrekk etter feilutbetalinger?
Nytt innen rettspraksis i arbeidsretten (august 2021)
Koronarelaterte endringer i arbeidsretten (august 2021)
Lovendringer i arbeidsretten (august 2021)
Uke 41: VissteDuAt – Dette bør du vite om konkurranseklausuler i arbeidsforhold
Uke 46: #VissteDuAt - Hvilken opplysningsplikt har arbeidssøkere?
Nytt innen rettspraksis i arbeidsretten (november 2021)
Koronarelaterte endringer i arbeidsretten (november 2021)
Lovendringer i arbeidsretten (november 2021)
Siste nytt i arbeidsretten - november 2021
Uke 50: VissteDuAt - Snoking i pasientjournal ga saklig grunn til oppsigelse
Høyesterett med avklaring om adgang til trekk i lønn etter standardklausul i arbeidsavtalen