Kristina Birkelund Renstrøm

ADVOKATFULLMEKTIG

Kristina Birkelund Renstrøm har studert på Universitetet i Oslo med spesialisering i arbeidsrett. Hun har avlagt eksamen i både individuell og kollektiv arbeidsrett, og skrev også master innen individuell arbeidsrett. Hun har tidligere jobbet i juridisk rådgivning for kvinner (JURK), der hun arbeidet med både arbeidsrett, trygderett, diskrimineringsrett og sosialrett.

 

Kristina er engasjert og grundig, med et klart fokus på klientens behov. 

FAGKOMPETANSE
Arbeidsrett

ARBEIDSERFARING

 

fra jan 2021         Advokatfullmektig, Svensson Nøkleby
2020                     Nedtrapper (deltid), JURK (arbeids-, trygde-, diskriminerings- og sosialrett)

2019-2020           Juridisk saksbehandler (heltid) (arbeids-, diskriminerings-, trygde- og sosialrett)     
2017-2019           Office Services Assistant (deltid) i Bain & Company

 

UTDANNELSE

2015-2020           Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo

2014                     Justice Administration, Hawaii Pacific University