Kristina Birkelund Renstrøm

ADVOKAT (I PERMISJON)

Kristina Birkelund Renstrøm inngår i vårt team som jobber med næringslivsjuss, med hovedvekt på arbeidsrett. Hun bistår både store og små virksomheter med løpende rådgivning og som sparringspartner i arbeidsrettslige spørsmål.

 

Kristina bistår kunder med alt fra vurderinger av bedriftens incentivordninger og tilknytningsformer, til utforming av ulike kontrakter i arbeidsforhold og bistand i nedbemanningsprosesser og mindre oppsigelses- og avskjedssaker. Kristina jobber med alle sider av arbeidsforholdet og har blant annet erfaring innen likestillings- og diskrimineringsrett. Hun bistår også privatpersoner med arbeidsrettslige spørsmål.

 

Kristina er en engasjert, løsningsorientert og grundig rådgiver.

FAGKOMPETANSE
Arbeidsrett
Familie, arv og skifte

ARBEIDSERFARING

fra 2023               Advokat, Svensson Nøkleby

2021-2022           Advokatfullmektig, Svensson Nøkleby
2020                     Nedtrapper (deltid), JURK (arbeids-, trygde-, diskriminerings- og sosialrett)

2019-2020           Juridisk saksbehandler (heltid) (arbeids-, diskriminerings-, trygde- og sosialrett)     
2017-2019           Office Services Assistant (deltid) i Bain & Company

 

UTDANNELSE

2015-2020           Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo

2014                     Justice Administration, Hawaii Pacific University

Artikler

Uke 3: #VissteDuAt – Arbeidsgivers ansvar ved seksuell trakassering på arbeidsplassen
Uke 5: #VissteDuAt – Tips til arbeidsgiver ved behandling av saker om seksuell trakassering
Koronarelaterte endringer i arbeidsretten
Nytt innen rettspraksis i arbeidsretten
Nye lovforslag og høringer innen arbeidsretten
Flere nyheter i arbeidsretten våren 2021
Når kan arbeidsgivere foreta lønnstrekk etter feilutbetalinger?
Nytt innen rettspraksis i arbeidsretten (august 2021)
Koronarelaterte endringer i arbeidsretten (august 2021)
Lovendringer i arbeidsretten (august 2021)
Uke 41: VissteDuAt – Dette bør du vite om konkurranseklausuler i arbeidsforhold
Uke 46: #VissteDuAt - Hvilken opplysningsplikt har arbeidssøkere?
Nytt innen rettspraksis i arbeidsretten (november 2021)
Koronarelaterte endringer i arbeidsretten (november 2021)
Lovendringer i arbeidsretten (november 2021)
Siste nytt i arbeidsretten - november 2021
Uke 50: VissteDuAt - Snoking i pasientjournal ga saklig grunn til oppsigelse
Høyesterett med avklaring om adgang til trekk i lønn etter standardklausul i arbeidsavtalen
Siste nytt i arbeidsretten - mai 2022
Nytt innen rettspraksis i arbeidsretten (mai 2022)
Lovendringer i arbeidsretten (mai 2022)
Uke 21: #VissteDuAt - Kan alternative måter for overlevering av oppsigelse til arbeidstaker godtas?
Uke 24: VissteDuAt - Den generelle adgangen til å ansette midlertidig opphører 1. juli 2022
Foreslåtte lovendringer
Rettspraksis
Siste nytt i arbeidsretten - oktober 2022
Uke 41: #VissteDuAt – Avgjørelse fra EU-domstolen avklarer hva som omfattes av "særlige kategorier av personopplysninger" etter GDPR
Hvilke regler gjelder for prøvetid?
Innstramminger i inn- og utleiereglene
Siste nytt i arbeidsretten - januar 2023
Foreslåtte lovendringer (januar 2023)
Lovendringer (januar 2023)
Rettspraksis (januar 2023)
Siste nytt i arbeidsretten – mai 2023
Foreslåtte lovendringer (mai 2023)
Gjennomførte lovendringer (mai 2023)
Enklere å skille mellom arbeidstakere og oppdragstakere fra 1. januar 2024