Per Karsten Wahl

PARTNER
Per Karsten er i hovedsak rådgiver for bedrifter innen områdene arbeidsrett, selskapsrett og kontrakter. Han engasjeres ofte av bedrifter som må gå til skritt som avskjed eller oppsigelse av arbeidstaker, permitteringer eller nedbemanning. Han er også en del av konkurs- og insolvensteamet og oppnevnes jevnlig som bostyrer ved konkurs og ved offentlig skifte av dødsboer. Endelig hjelper han privatpersoner med arveoppgjør og generasjonsskifter.

Per Karsten er faglig sterk og svært grundig og han har flere styreverv, blant annet er han styremedlem i Svensson Nøkleby. 

FAGKOMPETANSE

Arbeidsrett
Familie, arv og skifte
Restrukturering og insolvens
Selskapsrett

ARBEIDSERFARING
fra 1995          Partner, Svensson Nøkleby
1989-1994      Advokat, Advokatfirmaet de Besche & Co 
1988-1989      Dommerfullmektig, Sunnfjord Herredsrett 
1986-1988      Konsulent, Olje- og energidepartementet
 

UTDANNELSE
1989              Advokatbevilling
1985              Juridisk embetseksamen 
 

Artikler

Uke 48: #VissteDuAt – Lag og foreninger - hvilke regler gjelder?
Koronaviruset – tips til arbeidsgivere
Endring i varslingsreglene - behov for oppdatering i rutiner
Uke 38: #VissteDuAt – Slik har permitteringsreglene endret seg
Uke 2: #VissteDuAt – Dette bør du vite om bonus- og incentivordninger for ansatte
Uke 40: #VissteDuAt – Fastsettelse av lønn til daglig leder og andre ledende ansatte
Uke 6: #VissteDuAt – Hvilke rettigheter har arbeidstaker ved overføring av virksomhet?
Uke 51: #VissteDuAt – Bedriftsinterne aldersgrenser – hva er det?
Uke 50: #VissteDuAt – Lag og foreninger og de ledende organene
Uke 3: #VissteDuAt – Arbeidsgivers ansvar ved seksuell trakassering på arbeidsplassen
Uke 5: #VissteDuAt – Tips til arbeidsgiver ved behandling av saker om seksuell trakassering
Uke 7: #VissteDuAt – 3 viktige påminnelser om personvern på arbeidsplassen
Koronarelaterte endringer i arbeidsretten
Nytt innen rettspraksis i arbeidsretten
Nye lovforslag og høringer innen arbeidsretten
Flere nyheter i arbeidsretten våren 2021
Når kan arbeidsgivere foreta lønnstrekk etter feilutbetalinger?
Nytt innen rettspraksis i arbeidsretten (august 2021)
Koronarelaterte endringer i arbeidsretten (august 2021)
Lovendringer i arbeidsretten (august 2021)
Uke 35: #VissteDuAt – Dette bør du vite om kundeklausuler i arbeidsforhold
Uke 41: VissteDuAt – Dette bør du vite om konkurranseklausuler i arbeidsforhold
Uke 46: #VissteDuAt - Hvilken opplysningsplikt har arbeidssøkere?
Nytt innen rettspraksis i arbeidsretten (november 2021)
Koronarelaterte endringer i arbeidsretten (november 2021)
Lovendringer i arbeidsretten (november 2021)
Siste nytt i arbeidsretten - november 2021
Uke 50: VissteDuAt - Snoking i pasientjournal ga saklig grunn til oppsigelse
Høyesterett med avklaring om adgang til trekk i lønn etter standardklausul i arbeidsavtalen
Siste nytt i arbeidsretten - mai 2022
Nytt innen rettspraksis i arbeidsretten (mai 2022)
Lovendringer i arbeidsretten (mai 2022)
Uke 21: #VissteDuAt - Kan alternative måter for overlevering av oppsigelse til arbeidstaker godtas?
Uke 24: VissteDuAt - Den generelle adgangen til å ansette midlertidig opphører 1. juli 2022
Foreslåtte lovendringer
Rettspraksis
Siste nytt i arbeidsretten - oktober 2022
Hvilke regler gjelder for prøvetid?
Innstramminger i inn- og utleiereglene
Siste nytt i arbeidsretten - januar 2023
Foreslåtte lovendringer (januar 2023)
Lovendringer (januar 2023)
Rettspraksis (januar 2023)
Siste nytt i arbeidsretten – mai 2023
Foreslåtte lovendringer (mai 2023)
Gjennomførte lovendringer (mai 2023)
Siste nytt i arbeidsretten - september 2023
Hva er nedre grense for hva som utgjør et varsel etter arbeidsmiljøloven?
Endringer i arbeidsmiljøloven for å sikre tryggere og mer forutsigbare arbeidsforhold