Per Karsten Wahl

PARTNER
Per Karsten er i hovedsak rådgiver for bedrifter innen områdene arbeidsrett, selskapsrett og kontrakter. Han engasjeres ofte av bedrifter som må gå til skritt som avskjed eller oppsigelse av arbeidstaker, permitteringer eller nedbemanning. Han er også en del av konkurs- og insolvensteamet og oppnevnes jevnlig som bostyrer ved konkurs og ved offentlig skifte av dødsboer. Endelig hjelper han privatpersoner med arveoppgjør og generasjonsskifter.

Per Karsten er faglig sterk og svært grundig og han har flere styreverv, blant annet er han styremedlem i Svensson Nøkleby. 

FAGKOMPETANSE

Arbeidsrett
Familie, arv og skifte
Restrukturering og insolvens
Selskapsrett

ARBEIDSERFARING
fra 1995          Partner, Svensson Nøkleby,
1989-1994      Advokat, Advokatfirmaet de Besche & Co 
1988-1989      Dommerfullmektig, Sunnfjord Herredsrett 
1986-1988      Konsulent, Olje- og energidepartementet
 

UTDANNELSE
1989              Advokatbevilling
1985              Juridisk embetseksamen 

VERV
Styremedlem Svensson Nøkleby

KOMPETANSE:

► Arbeidsrett
► Familie, arv og skifte
► Restrukturering og insolvens
► Selskapsrett
► Styreverv

 

Kontaktinformasjon

T: +47 977 92 070