Per Karsten Wahl

PARTNER
Per Karsten er i hovedsak rådgiver for bedrifter innen områdene arbeidsrett, selskapsrett og kontrakter. Han engasjeres ofte av bedrifter som må gå til skritt som avskjed eller oppsigelse av arbeidstaker, permitteringer eller nedbemanning. Han er også en del av konkurs- og insolvensteamet og oppnevnes jevnlig som bostyrer ved konkurs og ved offentlig skifte av dødsboer. Endelig hjelper han privatpersoner med arveoppgjør og generasjonsskifter.

Per Karsten er faglig sterk og svært grundig og han har flere styreverv, blant annet er han styremedlem i Svensson Nøkleby. 

FAGKOMPETANSE

Arbeidsrett
Familie, arv og skifte
Restrukturering og insolvens
Selskapsrett

ARBEIDSERFARING
fra 1995          Partner, Svensson Nøkleby
1989-1994      Advokat, Advokatfirmaet de Besche & Co 
1988-1989      Dommerfullmektig, Sunnfjord Herredsrett 
1986-1988      Konsulent, Olje- og energidepartementet
 

UTDANNELSE
1989              Advokatbevilling
1985              Juridisk embetseksamen 
 

Artikler

Uke 48: #VissteDuAt – Lag og foreninger - hvilke regler gjelder?
Koronaviruset – tips til arbeidsgivere
Endring i varslingsreglene - behov for oppdatering i rutiner
Uke 38: #VissteDuAt – Slik har permitteringsreglene endret seg
Uke 2: #VissteDuAt – Dette bør du vite om bonus- og incentivordninger for ansatte
Uke 40: #VissteDuAt – Fastsettelse av lønn til daglig leder og andre ledende ansatte
Uke 6: #VissteDuAt – Hvilke rettigheter har arbeidstaker ved overføring av virksomhet?
Uke 51: #VissteDuAt – Bedriftsinterne aldersgrenser – hva er det?
Uke 50: #VissteDuAt – Lag og foreninger og de ledende organene
Uke 3: #VissteDuAt – Arbeidsgivers ansvar ved seksuell trakassering på arbeidsplassen
Uke 5: #VissteDuAt – Tips til arbeidsgiver ved behandling av saker om seksuell trakassering
Uke 7: #VissteDuAt – 3 viktige påminnelser om personvern på arbeidsplassen
Koronarelaterte endringer i arbeidsretten
Nytt innen rettspraksis i arbeidsretten
Nye lovforslag og høringer innen arbeidsretten
Flere nyheter i arbeidsretten våren 2021
Når kan arbeidsgivere foreta lønnstrekk etter feilutbetalinger?
Nytt innen rettspraksis i arbeidsretten (august 2021)
Koronarelaterte endringer i arbeidsretten (august 2021)
Lovendringer i arbeidsretten (august 2021)
Uke 35: #VissteDuAt – Dette bør du vite om kundeklausuler i arbeidsforhold
Uke 41: VissteDuAt – Dette bør du vite om konkurranseklausuler i arbeidsforhold