Har du behov for utsettelse med betaling av merverdiavgift eller andre skatter og avgifter?
05.06.2020
Skrevet av: Advokat Odd Hylland

Stortinget ferdigbehandler i disse dager en ny ordning som lettere skal gi betalingsutsettelse for de som har likviditetsproblemer som følge av koronakrisen. Ordningen skal gjelde for både selskaper/næringsdrivende og privatpersoner.
 

Mange mva-pliktige virksomheter har betalingsforfall for både 1. og 2. termin den 10. juni. Dette vil skape et prekært likviditetsproblem for svært mange. Ordningen er derfor underlagt en hastebehandling av Stortinget, slik at den skal gjelde allerede fra denne datoen.
 

Ordningen gjelder for de fleste skatter og avgifter, dog med noen få spesifikke unntak. Den gjelder også for andre krav som er underlagt Statens innkrevingssentral mht. betalingsutsettelse.
 

Det er stilt noen vilkår knyttet til ordningen. Blant annet er det som hovedregel kun de som er ajour med de skatte- og avgiftsbetalinger som hadde forfall før 29. februar i år, som er omfattet. For privatpersoner er det kun de personene/familiene som har hatt et vesentlig inntektsbortfall etter denne datoen, som er omfattet.
 

Staten vil kreve en forsinkelsesrente knyttet til den utsatte betalingen. Denne reduseres imidlertid fra normalsatsen på 9,5 % til 6 %. Ordningen er også tidsbegrenset slik at det ikke gis utsettelse med betalingen ut over 31. desember 2020.
 

Betalingsutsettelse gis KUN ETTER SØKNAD. Vi kan bistå med en slik søknad for å sikre at alle krav og vilkår blir oppfylt. Ta gjerne kontakt med advokat/partner Odd Hylland.

Vil du motta nyheter og invitasjoner fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev her.