Forskrift om unntak fra vedtektsbestemt frist for ordinær generalforsamling
27.04.2020
Skrevet av: Advokatene Marianne Aanes Stenstvedt og Tille Marie Breda

Vi har tidligere skrevet om avholdelse av blant annet generalforsamling uten fysisk møte, både etter aksjelovens regler og etter en midlertidig forskrift om dette:
Forskrift om unntak fra fysisk styremøte og generalforsamling og #VissteDuAt – Korona og avholdelse av generalforsamling – hva nå?

 

9. april 2020 trådte ytterligere en midlertidig forskrift som knytter seg til avholdelse av generalforsamling, i kraft. Denne forskriften gjelder tidsfristen for å avholde ordinær generalforsamling for blant annet et aksjeselskap som har bestemmelse om dette i vedtektene sine.

 

Utgangspunktet

Den generelle bestemmelsen i aksjeloven sier at ordinær generalforsamling, hvor blant annet årsregnskapet skal behandles og godkjennes, skal avholdes innen seks måneder etter utgangen av et regnskapsår. Det vil for de fleste AS, som følger kalenderåret for sitt regnskapsår, bety at møtet må avholdes senest 30. juni påfølgende år. Denne regelen endres ikke ved den nye forskriften.

 

Unntaket

Forskriften vil derimot ha innvirkning på de AS som i vedtektene sine har en bestemmelse om når ordinær generalforsamling skal avholdes. Disse AS-ene kan etter forskriften i stedet følge aksjelovens generelle regel og er ikke bundet av sin egen vedtektsbestemmelse om dette.

Hvis et AS har en bestemmelse om at møtet skal avholdes tidligere enn aksjelovens regler, for eksempel innen utgangen av april måned, kan selskapet altså se bort fra denne vedtektsbestemmelsen, og avvente avholdelse av ordinær generalforsamling i 2020 til senest 30. juni. Merk imidlertid at selskapet må kalle inn til generalforsamlingen innenfor gyldighetsperioden til forskriften (se under). Det er også verdt å merke seg at styret i selskapet må vedta et slikt unntak fra vedtektene.

 

Varighet

Forskriften gjelder så lenge den såkalte koronaloven gjelder, det vil si til 27. mai 2020.

 

Ordinær generalforsamling som det er innkalt til i løpet av gyldighetsperioden til forskriften, kan avholdes i henhold til bestemmelsene i forskriften. Det vil si at ordinære generalforsamlinger som det er innkalt til før 9. april 2020, må avholdes innenfor eventuell vedtektsbestemt frist.

 

Bakgrunn og eventuell utsettelse av lovbestemt frist

Bakgrunnen for forskriften er å gi de selskapene som ikke har anledning til å avholde ikke-fysiske generalforsamlinger, enten på grunn av at eierne må samles fysisk, eller at de tekniske løsningene ikke er på plass ennå, anledning til å løse dette. Selskapene skal få bedre tid til å planlegge og avholde møtene på en forsvarlig måte.

 

Regjeringen har også varslet om at de vil se på om den generelle lovbestemte fristen for avholdelse av ordinær generalforsamling også skal utsettes. Men dette er altså ikke vedtatt ennå.

Vil du motta nyheter og invitasjoner fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev her.