Ny midlertidig lov om unntak fra krav til fysisk møte mv. erstatter forskrifter etter koronaloven
02.06.2020
Skrevet av: Advokatene Marianne Aanes Stenstvedt og Tille Marie Breda

En ny midlertidig lov om bl.a. unntak fra krav til fysiske møter trådte i kraft 26. mai 2020. Denne loven viderefører unntakene som er gitt i flere midlertidige forskrifter etter koronaloven.

Skrevet: 29. mai 2020


Vi har tidligere skrevet om avholdelse av styremøte og generalforsamling uten fysisk møte etter en midlertidig forskrift som gjorde unntak fra bl.a. aksjelovens regler: Forskrift om unntak fra fysisk styremøte og generalforsamling. Vi har også skrevet om forskrift om unntak fra vedtektsbestemt frist for ordinær generalforsamling: Forskrift om unntak fra vedtektsbestemt frist for ordinær generalforsamling.

Disse to forskriftene er nå opphevet ettersom koronaloven, som ga forskriftshjemmel for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av koronaviruset, ble opphevet 27. mai 2020. Det samme gjelder dermed forskrifter gitt i medhold av den.

 

Denne nye loven av 26. mai 2020 viderefører altså unntakene som er gitt i bl.a. de to nevnte forskriftene, og gjelder til 1. november 2020. Møter det er innkalt til før den datoen, kan avholdes etter bestemmelsene i loven.

 

For avholdelse av generalforsamling uten fysisk møte er det en forutsetning at dette anses nødvendig for å avholde generalforsamling. Det vil det for eksempel være dersom avholdelse ved fysisk oppmøte er i strid med myndighetenes restriksjoner, råd eller anbefalinger knyttet til utbruddet av koronaviruset, eller om dette forhindrer eller vanskeliggjør avholdelse ved fysisk oppmøte.

 

Vi minner om at aksjeloven inneholder muligheter for rett deltakelse på generalforsamling ved bruk av elektroniske hjelpemidler, samt mulighet til å avholde forenklet generalforsamlingsbehandling. Forenklet generalforsamling har vi tidligere skrevet om i denne artikkelen: Korona og avholdelse av generalforsamling – hva nå?

Ta gjerne kontakt med oss for veiledning om disse reglene.

 

Her finner du den nye loven:

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2020-05-26-54?q=LOV-2020-05-26-54

Vil du motta nyheter og invitasjoner fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev her.