Tille Marie Breda

ADVOKAT
Tille inngår i vårt team innen selskapsrett. Hun arbeider mye med transaksjoner, blant annet kjøp og salg av selskaper, også eiendomsselskaper, og hun kommer på banen når det skal gjøres selskapsendringer. Hun involveres når det er behov for finansiering, ved låneavtaler og pantsettelser, og hun arbeider også med kontrakter.

Tille er strukturert og grundig i alt hun gjør. Hun arbeider også en del på engelsk, et språk hun behersker godt. 

FAGKOMPETANSE
Selskapsrett
Transaksjoner
Kontraktsrett
 

ARBEIDSERFARING
fra 2015           Advokat, Svensson Nøkleby
2010-2015      Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Haavind AS
2009                Trainee, Advokatfirmaet PricewaterhouseCoopers
 

UTDANNELSE
2013                Advokatbevilling
2010                Master i Rettsvitenskap, Universitetet i Oslo
2005                Bachelor i Økonomi og administrasjon – profilering i internasjonal økonomi og utvikling,
                         Høgskolen i Lillehammer

Artikler

Utsatte frister for å fastsette årsregnskap og avholde generalforsamling
Ny midlertidig lov om unntak fra krav til fysisk møte mv. erstatter forskrifter etter koronaloven
Forskrift om unntak fra vedtektsbestemt frist for ordinær generalforsamling
Søknadsportalen for kompensasjonsordningen er åpen
Guide til søknad om kontantstøtte - OPPDATERT
Forskrift om unntak fra fysisk styremøte og generalforsamling
Viktige endringer i aksjeloven fra 1. januar 2020
Uke 16: #VissteDuAt – Når trenger du et organisasjonsnummer?
Uke 34: #VissteDuAt – Når foreligger forkjøpsrett til aksjer?
Uke 24: #VissteDuAt – Det er fortsatt tid til å gjennomføre en omdanning fra enkeltpersonforetak til aksjeselskap i år
Uke 12: #VissteDuAt – Korona og avholdelse av generalforsamling – hva nå?
Uke 4: #VissteDuAt - Selge virksomheten? Dette bør du tenke på. (Norwegian Only)
Uke 34: #VissteDuAt – Hvordan avslutte et styreverv i et aksjeselskap?
Uke 36: #VissteDuAt – Må du ha revisor?
Uke 26: #VissteDuAt - Hva er daglig leders oppgaver?
Uke 48: #VissteDuAt – Utbetaling til daglig leder fra et aksjeselskap – lån eller lønn?