Tille Marie Breda

ADVOKAT
Tille inngår i vårt team innen selskapsrett. Hun arbeider mye med transaksjoner, blant annet kjøp og salg av selskaper, også eiendomsselskaper, og hun kommer på banen når det skal gjøres selskapsendringer. Hun involveres når det er behov for finansiering, ved låneavtaler og pantsettelser, og hun arbeider også med kontrakter.

Tille er strukturert og grundig i alt hun gjør, og hun arbeider mye på engelsk, et språk hun behersker svært godt. 

FAGKOMPETANSE
Selskapsrett
Transaksjoner
Kontraktsrett
 

ARBEIDSERFARING
fra 2015           Advokat, Svensson Nøkleby
2010-2015      Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Haavind AS
2009                Trainee, Advokatfirmaet PricewaterhouseCoopers
 

UTDANNELSE
2013                Advokatbevilling
2010                Master i Rettsvitenskap, Universitetet i Oslo, 2010
2005                Bachelor i Økonomi og administrasjon – profilering i internasjonal økonomi og utvikling,
                         Høgskolen i Lillehammer

Artikler

Guide til søknad om kontantstøtte
Forskrift om unntak fra fysisk styremøte og generalforsamling
#VissteDuAt – Korona og avholdelse av generalforsamling – hva nå?
Uke 4: #VissteDuAt - Selge virksomheten? Dette bør du tenke på.
Viktige endringer i aksjeloven fra 1. januar 2020
Uke 36: #VissteDuAt – Må du ha revisor?
Uke 26: #VissteDuAt - Hva er daglig leders oppgaver?
Uke 16: #VissteDuAt – Når trenger du et organisasjonsnummer?
Uke 48: #VissteDuAt – Utbetaling til daglig leder fra et aksjeselskap – lån eller lønn?
Uke 34: #VissteDuAt – Hvordan avslutte et styreverv i et aksjeselskap?