COVID 19: Oppdaterte MVA-tiltak
03.04.2020
Skrevet av: Advokat/partner Odd Hylland, 03.04.2020

Tirsdag 31. mars ble Stortingsflertallet og Regjeringen enige om to mva-tiltak for å bistå næringslivet i den ekstraordinære situasjonen som korona-viruset har medført. Disse er:
 

  • Utsatt betalingsfrist for mva-terminen for januar-februar 2020 med ordinært forfall 14. april. Denne betalingsfristen er utsatt til 10. juni 2020.
  • Reduksjon i den lave mva-satsen fra 12 % til 6 % med virkning fra 31. mars til 31. oktober i år.

Det første punktet har stor betydning likviditetsmessig for næringslivet. Jeg mener imidlertid betalingsutsettelsen er for kort og burde vært satt til 31. august allerede nå. Slik situasjonen fremstår i dag, er det vanskelig å se at likviditetssituasjonen for de næringsdrivende vil være vesentlig forbedret om ca. 2 måneder.
 

Betalingsutsettelsen gjelder for øvrig ikke de næringsdrivende som skulle levere årsmelding for 2019 med forfall 10. mars. Den gjelder heller ikke for primærnæringen som har forfallsdato 14. april. Disse må betale ved ordinært forfall!
 

Punktet med reduksjon i mva-satsen ble endelig avklart etter lengre forhandlinger og flere endringer underveis i saksbehandlingen. Endringen i lav mva-sats trådte i kraft 1. april 2020 og varer frem til og med 31. oktober 2020 basert på et Stortingsvedtak fattet 31. mars.
 

Stortingsflertallet ønsket opprinnelig at satsreduksjonen skulle få virkning fra 1. januar i år. En slik endring ville imidlertid være i strid med EU-kommisjonens retningslinjer av 19. mars 2020 om midlertidige statsstøttetiltak.
 

En utfordring som Stortinget og Regjeringen nok ikke har tatt inn over seg, er at en slik kortvarig endring i mva-satsen som nå er vedtatt, innebærer behov for endring i ERP/regnskapssystemer mv. Dette vil trolig innebære en ikke ubetydelig ekstra kostnad for virksomhetene. På toppen av det hele skal virkningen inntre midt i en mva-termin.
 

Endring av mva-satsen i en slik begrenset tidsperiode innebærer også en utfordring for de som kan forskuddsfakturere med moms. Dette gjelder blant annet for de som leverer persontransporttjenester, museer og opplevelsessentre samt flere andre næringer som har lav mva-sats. Det er leveringstidspunktet for selve tjenesten som avgjør hvilken mva-sats som skal benyttes. Det er derfor viktig å sikre at det beregnes/kreves et vederlag som tar høyde for 12 % mva om leveransen skjer etter at begrensningsperioden utløper. For noen sesongbaserte virksomheter som f.eks. alpinbakker som selger heiskort, vil endringen trolig ha tilnærmet null betydning da de aller fleste allerede er stengt for sesongen.
 

Oppsummert ser det per i dag ut til at styresmaktenes vilje til å komme med konstruktive mva-tilpasninger er noe bedre enn evnen. Ytterligere tiltak kan nok forventes ettersom utfordringene står i kø både for skattemyndighetene og næringslivet…

Vil du motta nyheter og invitasjoner fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev her.