Styret og ledelsen

Styret

Styret består av styreleder Bjarte Røyrvik og styremedlemmene Per Karsten Wahl, Mats Ola Harberg og Andreas B. Vikor.

Administrerende direktør

Administrerende direktør Terje Gundersen er ansvarlig for den daglige driften.

W:
H: